Vítáme Vás na stránkách České hiporehabilitační společnosti.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) v roce 2016 oslavila 25 let od svého založení.
Jejím hlavním cílem je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi.

V polovině r. 2015 Česká hiporehabilitační společnost zavedla nový systém kategorizace členských středisek, který stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace. Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií. Více informací zde.

AKTUALITY

Zveme Vás na Dny otevřených dveří ve Střediscích praktické výuky a doporučené hiporehabilitace.

Hiporehabilitace živě

Dubnové živé vysílání internetové televize Seznam.cz ze střediska praktické výuky a doporučené hiporehabilitace Sdružení SRAZ, z.s.

Pozvánka na DOD ve středisku Svitání,z.s.  

 

 

Máme pro vás odpovědi na vaše dotazy!

Vypracovali jsme pro vás odpovědi na vaše dotazy, podívejte se zde.

ČLENSTVÍ V ČHS

Členství je otevřené všem, kteří aplikují práci s koňmi ve zdravotní a sociální sféře, pedagogice a parajezdectví. ČHS sdružuje například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální pedagogy a jezdecké instruktory.

Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou významnou a vítanou částí členské základny.

ČHS registruje 49 hiporehabilitačních středisek a desítky individuálních členů.

Proč být členem ČHS?

  • Přístup k informacím
  • Přístup ke vzdělávání
  • Podpora provozovatelů
  • Sleva na vzdělávací akce a produkty obchodních partnerů
  • Časopis HIPOrehabilitace