Vítáme Vás na stránkách České hiporehabilitační společnosti.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) v roce 2016 oslavila 25 let od svého založení.
Jejím hlavním cílem je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi.

V polovině r. 2015 Česká hiporehabilitační společnost zavedla nový systém kategorizace členských středisek, který stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace. Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií. Více informací zde.

AKTUALITY

Srdečně Vás zveme na pravidelné roční setkání členů ČHS.

Srdečně Vás zveme na pravidelné roční setkání členů ČHS, tentokrát do Hradce Králové ( KK REST - http://www.kkrest.cz/kontakt/ ). Členská schůze se koná v sobotu 10. 11.  od 12. - 17. hodin, registrace probíhá od 11 hodin. Zástupci Středisek praktické výuky a doporučené hiporehabilitace se setkají již v 10 hodin. K dispozici bude malé občerstvení.
 
Letošní rok proběhne volba představenstva ČHS proto je účast zástupců členských středisek na schůzi nutná.
 
 Přihlášku na členskou schůzi, prosíme, vyplňte nejpozději do 2.11. 
 
 
Nezapomeňte se také podívat do knihovny, pokud si chcete půjčit knihu, je třeba si o ni napsat nejpozději do 8.11, abychom ji přivezli sebou. 

 

EUROPEAN CONFERENCE ON HIPPOTHERAPY

10.-11. září 2021 Brno

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. oslaví  30 let od svého vzniku v roce 2021. Toto významné výročí chceme oslavit mezinárodní konferencí na téma hipoterapie a hiporehabilitační kůň. Zaregistrujte se pro informace a dejte nám vědět, zda máte zájem se zúčastnit jako posluchač nebo jako přednášející, či byste rádi doporučili jiného přednášejícího.

Konference bude vedena v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.

ČLENSTVÍ V ČHS

Členství je otevřené všem, kteří aplikují práci s koňmi ve zdravotní a sociální sféře, pedagogice a parajezdectví. ČHS sdružuje například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální pedagogy a jezdecké instruktory.

Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou významnou a vítanou částí členské základny.

ČHS registruje 49 hiporehabilitačních středisek a desítky individuálních členů.

Proč být členem ČHS?

  • Přístup k informacím
  • Přístup ke vzdělávání
  • Podpora provozovatelů
  • Sleva na vzdělávací akce a produkty obchodních partnerů
  • Časopis HIPOrehabilitace