Rychlá pomoc pro členské středisko Apolenka

26. 11.  2018 zachvátil požár objekt členského hiporehabilitačního sdružení Apolenka v Pardubickém kraji, viz článek. Shořela střecha stáje a všechno krmení na celou zimu. Škoda je zatím odhadnutá na 2,5 mil Kč. Lidé a zvířata jsou v pořádku, mají náhradní ustájení. Prosím vás o připojení se k rychlé pomoci - Apolenka potřebuje nutně seno a finance.
 
Jak můžete pomoci?
Dodavatele sena jsme již sehnali. Rádi bychom nasbírali částku 250.000,- na úhradu krmení (1 velký balík sena stojí 2000,-Kč plus doprava).
 
Za ČHS jsme založili samostatný transparentní účet pro Apolenku (2101536962 / 2010), kam můžete posílat finanční částky v jakékolic výši. ČHS již převedla na tento účet 50.000,-Kč. Transparentní účet můžete sledovat zde.
 
Kontaktovat můžete přímo mě na tel. 723 698 750.
 
Děkuji za vaši empatii a akci.
 
Věra Lantelme, předsedkyně ČHS

Hiporehabilitační střediska

V polovině r. 2015 Česká hiporehabilitační společnost zavedla nový systém kategorizace členských středisek, který stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace. Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií, v každé kategorii jsou seřazena abecedně dle své působnosti v krajích.

Středisko praktické výuky

Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a minimální 5 letou praxi v oboru. Hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
Seznam středisek 

Středisko doporučené hiporehabilitace

Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
Seznam středisek

Registrované středisko

Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání, ale hiporehabilitační koně nemají licenci nebo registraci pro parajezdectví.
Seznam středisek 

Přidružené středisko

Terapeuti a instruktoři nesplňují kvalifikační a odborné požadavky nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale pracuje s jinými zvířaty.
Seznam středisek