Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dříve Aktivity s využitím koní)

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi dávají mnohým lidem šanci najít své místo ve společnosti

Aktivity s využitím koní SRAZ

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi SRAZ

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dále jen HPSP) zažívají velký boom, mají totiž obrovský potenciál. Ať už jako další možnost pro děti a dospělé odrostlé z hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii být s koňmi, nebo jako cílená pedagogická a sociální intervence pro osoby s různými problémy od problémů pohybových, poruch učení až po problémy s komunikací s okolím. Poslední dobou má HPSP velký úspěch i jako volnočasová aktivita pro děti a dospělé. Hiporehabilitační střediska nabízejí většinou úplně jiný přístup ke svým uživatelům a koním než klasické jízdárny. Skupinky jsou malého počtu a jsou respektovány individuální potřeby každého uživatele. Velký důraz je kladen na pohodu a spolupráci s koněm. Vzhledem k vysokému stupni připravenosti koní se HPSP v hiporehabilitačních střediscích nabízejí již pro děti od věku 3 let. Ceny jsou za takové služby samozřejmě vyšší, ale zkušenost nám potvrdila, že uživatel si rád za kvalitu a bezpečnost připlatí.

Jaký je princip HPSP ? (dříve AVK)

Využívá se motivačního a sociálně aktivizačního působení koně při interakci s ním. Koně jsou, stejně jako lidé, sociálně žijící tvorové, ale pravidla jejich společenského života jsou relativně jednodušší a jednoznačnější. Pokud má člověk možnost nahlédnout do jejich světa, může se mnoho dozvědět i o sobě samém a o vztazích mezi lidmi. Aby mohli uživatelé s koňmi pracovat, musí se jim naučit nejen porozumět, ale především vzájemně spolupracovat. HPSP se zaměřují na rozvoj sociálních dovedností, posílení pozitivních osobnostních vlastností, nácvik schopnosti spolupracovat, snížení rizika sociálního vyloučení, pomoc při upevňování kontaktů v rodině, posílení sebevědomí, pomoc při zapojení do běžného života, ale i na posílení psychické i fyzické kondice.

HPSP probíhají stejně jako hipoterapie?

Aktivity_s_vyuzitim_koni_CHS_Vladykuv_Dvur (2)

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi Vladykův Dvůr

Průběh AVK se od hipoterapie zcela liší. Lekci vede instruktor, který si svého koně sám připravuje, což je od hipoterapie rozdílné. Instruktor je psycholog, pedagog nebo sociální pracovník se speciálním výcvikem pro HPSP, celou lekci metodicky sestavuje, realizuje a za její průběh zodpovídá. K dispozici může mít i asistenty. Kůň je vybírán pro daného uživatele dle charakteru. Např. uživateli, který potřebuje posílit sebevědomí, povzbudit je vybrán kůň lehce ovladatelný, svým chováním vstřícný plnit úkoly. Naopak pokud v rámci lekce má instruktor co do činění s člověkem, který omezuje a nerespektuje druhé, vybere uživateli koně, u kterého se nejdříve musí prosadit. A křikem nebo násilím to nejde – kůň ho bude ignorovat nebo ho od sebe vyžene.    potřebuje-li dítě či dospělý poznat hranice nebo zvýšit sebevědomí, naučit se respektovat autoritu, nebo získat jistotu. Náplní lekce může být péče o koně ve stáji (znalost úkonů a postupů), nebo odchycení koně na pastvině (musí koně poznat, znát postup nasazení ohlávky, prosadit se a přivést ho). Uživatel může s koněm pracovat i ze země a překonávat s ním různé překážky a plnit rozmanité úkoly. Lekce jsou buď individuální v délce 20–60 minut, častější formou jsou však skupinové lekce (ty bývají delší – 30–120 minut). Program pro větší skupiny může být i vícehodinový. Délka lekcí je vždy přizpůsobena věku, zdravotnímu stavu uživatele a cílům, které jsou prostřednictvím AVK řešeny.

Jaké jsou konkrétní indikace pro HPSP?

Aktivity s využitím koní Svítání

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi Svítání

U dětí se jedná o poruchy učení, chování a socializace, děti s tělesným a mentálním postižením, dále oběti šikany a týrání. U dospělých jsou hlavní indikací různé psychické problémy, častými uživateli jsou lidé vyčerpaní, lidé se syndromem vyhoření nebo hledající smysluplnou a radostnou činnost do svého uspěchaného života. HPSP jsou vhodnou aktivitou i pro seniory.

HPSP zahrnují mimo jiné i práci s koněm ze země, což je s ohledem na bezpečnost jistě náročné. Jak je to ošetřeno?

Každý instruktor by měl mít absolvovaný speciální výcvik, kde se naučí zásady práce s uživateli a koňmi. Instruktor musí umět pracovat s koněm ze země. Důležité je, aby jeho koně byli perfektně připraveni včetně rychlé odpovědi na neverbální, ale i hlasové pomůcky, protože instruktor musí své koně ovládat „na dálku“, aby během lekce vše plynulo jak má a bylo bezpečno za každé situace. Koně by měli mít také Specializační zkoušku a získat tak licenci ČHS pro HPSP – ta prokazuje vhodný charakter koně, to, že má rád lidi a snese jich kolem sebe hodně najednou, že je ochotný spolupracovat, nechat sebou manipulovat uživateli a jen tak něco ho nevyděsí. Uživatelé mají vždy jezdecké helmy a mohou mít i bezpečnostní vesty.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.