Autor predsedkyne@hiporehabilitace-cr.com

O autorovi

Oficiální slovník

V roce 2009 ČHS vytvořila oficiální slovník pojmů užívaných v hiporehabilitaci. TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ SOUHRN POUŽITÝCH ZKRATEK 1.     TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi HPSP (dříve Aktivity s využitím koní -AVK) – obor hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu...

Metodiky a standardy

ČHS vytvořila a vydala několik procesních dokumentů, které stanovují požadované vzdělání personálu; bezpečné prostředí; jak má vypadat bezpečná a kvalitně vedená terapie/lekce pro klienty a uživatele; jak se má zacházet s koněm, aby byl bezpečný a spokojený; atd. Tímto pomáháme se zorientovat doborníkům a zájemcům v otázce, co je odborně a kvalitně vedená hiporehabilitace a co ne. Metodiky a standardy ulehčí organizaci a strukturu hiporehabilitačních středisek...

Časopis HIPOrehabilitace

ČHS od roku 1994 vydává vlastní časopis.  Do roku 2009 byl v tištěném černobílém formátu a rozesílán členům poštou 2-4krát ročně. Obsahoval vždy jen 4-8 stran. Na jeho výrobu a distribuci byla použita většina finančních prostředků za členské poplatky. V roce 2009 časopis přešel do elektronického formátu, je barevný a jeho rozsah je nyní 40-50 stran. Náklady se minimalizovaly. Grafika a obsah se maximalizovali. Od roku...

Hiporehabilitační kůň

Hiporehabilitační kůň je nejdůležitějším členem týmu Hiporehabilitační kůň je již známým pojmem. Je to člen týmu, velmi tvrdě pracující, ať už je specialistou pro  HTFE, HPSP nebo HTP. Musí mít tuhle práci rád. Pokud tomu tak není, jeho protesty nebo apatie mohou být velmi nebezpečné pro všechny okolo. Navíc, pokud je kůň naštvaný, rozzlobený, bolavý...

Parajezdectví

Parajezdectví nabízí lidem křídla, o která přišli V současnosti se nabídka jezdeckého sportu pro lidi s pohybovým nebo mentálním postižením značně rozšiřuje. Na koních je možné skákat parkury i když jezdec nemá zrak; jezdit drezurní úlohy aniž by jezdec měl ruce a nohy; provádět na koni voltižní cviky i s těžkým mentálním postižením nebo je možné koně řídit v zápřahu, pokud má klient několik desítek...

Střediska doporučené hiporehabilitace

Střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) jsou členská střediska ČHS, která splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty, uživatele a pacienty jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Získání statusu SDH splněním stanovených podmínek je zcela dobrovolný proces členských středisek. Seznamy středisek...

Hiporehabilitační střediska

V polovině r. 2015 Česká hiporehabilitační společnost zavedla nový systém kategorizace členských středisek, který stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace. Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií, v každé kategorii jsou seřazena abecedně dle své působnosti v krajích. Střediska mají svá loga....

Jak poznat kvalitní hiporehabilitační středisko?

Vedoucí terapeut nebo instruktor má požadované vzdělání a zkušenosti. Koně jsou vybraní a vycvičení pro hiporehabilitaci, mají složenou specializační zkoušku. Klient/uživatel je přijímán na základě písemného souhlasu lékaře/psychologa a vstupního pohovoru nebo vyšetření. Terapie a lekce jsou vedeny dle potřeb klientů/uživatelů a koně jsou jim vybíráni dle léčebného cíle. Bezpečné a bezbariérové prostředí, vybavení a zázemí pro klienty/uživatele – středisko má písemná bezpečnostní pravidla a provozní řád....

Hipoterapi v psychiatrii a psychologii (dříve Psychoterapie pomocí koní)

Hipoterapii v psychiatrii a psychologii HTP (dříve Psychoterapie pomocí koní – PPK) nabízí lidem začít znovu žít V mnoha psychiatrických nemocnicích najdeme koně a stáje jako součást léčebného programu. Kůň je archetypem síly; kdo se s ním naučí pracovat a zvládne ho, může také zvládnout sám sebe. Říká se, že kdo se rozhodne vzít otěže svého koně a jet samostatně, převezme i řízení...

Střediska praktické výuky

Střediska praktické výuky (dále jen SPV) jsou členská střediska, která splňují nároky na zajištění a provádění odborných praxí ve všech oborech hiporehabilitace včetně přípravy koní a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Více informací a seznam dle krajů naleznete na tomto odkazu....