Kategorie: Časopis a metidiky

Oficiální slovník

V roce 2009 ČHS vytvořila oficiální slovník pojmů užívaných v hiporehabilitaci. TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ SOUHRN POUŽITÝCH ZKRATEK 1.     TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi HPSP (dříve Aktivity s využitím koní -AVK) – obor hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu...

Metodiky a standardy

ČHS vytvořila a vydala několik procesních dokumentů, které stanovují požadované vzdělání personálu; bezpečné prostředí; jak má vypadat bezpečná a kvalitně vedená terapie/lekce pro klienty a uživatele; jak se má zacházet s koněm, aby byl bezpečný a spokojený; atd. Tímto pomáháme se zorientovat doborníkům a zájemcům v otázce, co je odborně a kvalitně vedená hiporehabilitace a co ne. Metodiky a standardy ulehčí organizaci a strukturu hiporehabilitačních středisek...

Časopis HIPOrehabilitace

ČHS od roku 1994 vydává vlastní časopis.  Do roku 2009 byl v tištěném černobílém formátu a rozesílán členům poštou 2-4krát ročně. Obsahoval vždy jen 4-8 stran. Na jeho výrobu a distribuci byla použita většina finančních prostředků za členské poplatky. V roce 2009 časopis přešel do elektronického formátu, je barevný a jeho rozsah je nyní 40-50 stran. Náklady se minimalizovaly. Grafika a obsah se maximalizovali. Od roku...