Kategorie: Hiporehabilitace

Oficiální slovník

V roce 2009 ČHS vytvořila oficiální slovník pojmů užívaných v hiporehabilitaci. TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI TERMÍNY A SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V HIPOREHABILITACI NEPOUŽÍVAJÍ SOUHRN POUŽITÝCH ZKRATEK 1.     TERMÍNY POUŽÍVANÉ V HIPOREHABILITACI Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi HPSP (dříve Aktivity s využitím koní -AVK) – obor hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu...

Metodiky a standardy

ČHS vytvořila a vydala několik procesních dokumentů, které stanovují požadované vzdělání personálu; bezpečné prostředí; jak má vypadat bezpečná a kvalitně vedená terapie/lekce pro klienty a uživatele; jak se má zacházet s koněm, aby byl bezpečný a spokojený; atd. Tímto pomáháme se zorientovat doborníkům a zájemcům v otázce, co je odborně a kvalitně vedená hiporehabilitace a co ne. Metodiky a standardy ulehčí organizaci a strukturu hiporehabilitačních středisek...

Parajezdectví

Parajezdectví nabízí lidem křídla, o která přišli V současnosti se nabídka jezdeckého sportu pro lidi s pohybovým nebo mentálním postižením značně rozšiřuje. Na koních je možné skákat parkury i když jezdec nemá zrak; jezdit drezurní úlohy aniž by jezdec měl ruce a nohy; provádět na koni voltižní cviky i s těžkým mentálním postižením nebo je možné koně řídit v zápřahu, pokud má klient několik desítek...

Hipoterapi v psychiatrii a psychologii (dříve Psychoterapie pomocí koní)

Hipoterapii v psychiatrii a psychologii HTP (dříve Psychoterapie pomocí koní – PPK) nabízí lidem začít znovu žít V mnoha psychiatrických nemocnicích najdeme koně a stáje jako součást léčebného programu. Kůň je archetypem síly; kdo se s ním naučí pracovat a zvládne ho, může také zvládnout sám sebe. Říká se, že kdo se rozhodne vzít otěže svého koně a jet samostatně, převezme i řízení...

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dříve Aktivity s využitím koní)

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi dávají mnohým lidem šanci najít své místo ve společnosti Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dále jen HPSP) zažívají velký boom, mají totiž obrovský potenciál. Ať už jako další možnost pro děti a dospělé odrostlé z hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii být s koňmi, nebo jako cílená pedagogická a sociální intervence pro osoby s různými problémy od problémů pohybových,...

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii – HTFE (dříve Hipoterapie)

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE)  nás mimo jiné naučí sedět, lézt a chodit Nejznámějším hiporehabilitačním oborem je určitě HTFE, fyzioterapeutická metoda využívající hřbet koně pro nácvik a obnovení pohybu. Protože je koňský hřbet krásně prostorný, může se na něm ležet, sedět, klečet, opírat o balóny a polštáře, nebo i sedět ve dvou (terapeut s klientem). To je důvod, proč mohou...

Co je to hiporehabilitace

Často se lidé ptají, jestli hiporehabilitace opravdu funguje a na jakém principu. Také jsou zvědaví, zda má pozitivní účinky i na psychiku. Co je to hiporehabilitace a  proč je důležité, aby byla prováděna pouze odborníky? Hiporehabilitace je složenina slov hippos (řecky kůň) a rehabilitace. Na rehabilitaci je pohlíženo jako na léčebný, výukový a výchovný proces, který se snaží o maximální zapojení člověka se zdravotním...