Kategorie: Hiporehabilitační střediska

Střediska doporučené hiporehabilitace

Střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) jsou členská střediska ČHS, která splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty, uživatele a pacienty jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Získání statusu SDH splněním stanovených podmínek je zcela dobrovolný proces členských středisek. Seznamy středisek...

Hiporehabilitační střediska

V polovině r. 2015 Česká hiporehabilitační společnost zavedla nový systém kategorizace členských středisek, který stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace. Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií, v každé kategorii jsou seřazena abecedně dle své působnosti v krajích. Střediska mají svá loga....

Jak poznat kvalitní hiporehabilitační středisko?

Vedoucí terapeut nebo instruktor má požadované vzdělání a zkušenosti. Koně jsou vybraní a vycvičení pro hiporehabilitaci, mají složenou specializační zkoušku. Klient/uživatel je přijímán na základě písemného souhlasu lékaře/psychologa a vstupního pohovoru nebo vyšetření. Terapie a lekce jsou vedeny dle potřeb klientů/uživatelů a koně jsou jim vybíráni dle léčebného cíle. Bezpečné a bezbariérové prostředí, vybavení a zázemí pro klienty/uživatele – středisko má písemná bezpečnostní pravidla a provozní řád....

Střediska praktické výuky

Střediska praktické výuky (dále jen SPV) jsou členská střediska, která splňují nároky na zajištění a provádění odborných praxí ve všech oborech hiporehabilitace včetně přípravy koní a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Více informací a seznam dle krajů naleznete na tomto odkazu....