Co mi dávají aktivity s koňmi

Rozhovor pacienta PN Jihlava s terapeutkou

Co mi dávají aktivity s koňmi

Rozhovor pacienta PN Jihlava s terapeutkou

J. P. nar. 1994, závislosti-ochranná léčba

1. Jak dlouho jste  hospitalizován v PN Jihlava?

    Jsem zde už 9. měsíců.

2. Vzpomínáte si, jestli jste si tuto terapii vybral sám?

    Rozhodl jsem se sám.

3. Jak se Vám u koní líbí?

    Líbí se mi u nich, jsem tu rád.

4. Co je podle Vás na této práci zajímavé?

    To, že se učím rozumět zvířatům (koním).

5. Myslíte si, že jste udělal v rámci terapie nějaký pokrok?

    Naučil jsem se pečovat o koně.

6. Víte, na kolikáté terapii jste?

    Na 202 terapii. 

7. Máte při této činnosti pocit zodpovědnosti?

    Rozhodně ano, myslím si že mi to v běžném životě pomůže. 

    Kůň mi nesmí utéct, naučil jsem se chystat krmení.

8. Kterou činnost máte nejraději a proč?

    Nejvíce se mi líbí čištění a vodění koně. Při této práci čerpám uklidnění.

9. Máte zde svého oblíbeného koně?

    Ano mám, Bertíka.

10. Co se Vám v této práci zdá nejtěžší?

      Nejtěžší bylo vést koně sám areálem na pastvinu.

11. Změnil Vás vztah se zvířaty?

     Zjistil jsem, že si rozumím víc se zvířaty, než s lidmi.

12. Chtěl byste mít koně doma?

      Dovedu si to představit, záleželo by na okolnostech, kdybych měl dost

      peněz, tak ano.

13. Pozorujete koně rád?

      Moc rád se na ně dívám.

14. Jaký je Váš vztah k ostatním pacientům?

      Pár kamarádů zde mám.

15. Máte pocit, že tato terapie je pro Vás něčím důležitá?

      Pro mojí psychiku určitě. Koně mi moc pomáhají překonat samotu, zaženou

      nudu.

16. Čím je pro Vás důležitá?

      Dobrý vztah se zvířaty je nejdůležitější.

17. Znáte povahy jednotlivých koní?

      Za dobu co jsem tu, znám všech 5 koní.

18. Pomůžou Vám tyto načerpané vědomosti a dovednosti ve Vašem

      budoucím životě?

      Pomůže mi to v hledání budoucího zaměstnání.

19. Vytvořil jste si v této terapii představu o tom jak to funguje  například

       v jiných stájích?

      Zhruba ano.

 20. Jaký je personál u koní který na Vás dohlíží?

       Jsem spokojen se všemi, kteří mi pomáhají při terapii.   

Chtěl byste něčím doplnit tento rozhovor?

Byla to pro mě zkušenost, byl jsem rád za tuto možnost, vážím si jí.

                                                                                         Děkuji za rozhovor. 

Očima terapeutky 

Vždy, když se s každým pacientem loučíme, ohlížíme se zpět na velký kus cesty, který při této činnosti ujdou. Naučí se novým dovednostem, načerpají vědomosti, jak z oblasti chovatelství, péče ale budují si i vztah ke koním. Mnohem lépe se s pacienty díky tomuto prostředí komunikuje. Pacienti snadněji chápou své budoucí cíle, mají určitou míru zodpovědnosti. Tím, že pracují v kolektivu, musí se podřídit systému této práce, která jim v budoucnu velmi usnadní jejich život mimo léčebná zařízení. Kůň jim navrací sebevědomí a nastavuje zdravé vzorce chování. Živé zvíře se nedá ničím jiným nahradit. Je  to vazba, která spojuje člověka s koněm od nepaměti. Terapeut se jen snaží tyto dávno vyhaslé vazby zprostředkovat. Zookoutek Psychiatrické nemocnice v Jihlavě pomohl mnohým pacientům za 20 let své existence začít nový život, který si žijí sami za sebe, bez odborné pomoci, kterou  už jako pomocnou berličku nepotřebují.  

                                                                                                Bc. Yvonna Horská

Komentáře

Přidat komentář