DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA

Něžné doteky 

Dornova metoda je jemná manuální technika, která ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí a kloubů v těle. Tato terapie se provádí při pohybu ošetřovaného. Aktivní pohyb umožní terapeutovi přirozenou manipulaci s tělem ošetřovaného. Jemným tlakem prstů či dlaně působí na kosti a klouby. Navrací a usazuje je do správné polohy.C:\Users\Majka\Downloads\DSC_6232 (1).jpg

Doteky terapeuta zároveň ošetřují okolní tkáně. Po nápravě kostního podkladu dochází ke zlepšení funkce celého těla, což se projeví ve svalech, pojivových tkáních, podkoží a kůži, ale i ve funkci všech orgánů. Dochází k obnově proudění energií i na buněčné úrovni, buňky jsou zásobeny kyslíkem a živinami. To zlepšuje funkci látkové výměny a zrychluje regeneraci tkání i nervových drah.

Dornova metoda pro koně pracuje s posuny kostí v kloubech a uvádí je do fyziologické polohy, pomáhá odstraňovat z těla bolestivá místa a přispívá k nastolení tělesné rovnováhy. Tato jemná manuální terapie přispívá k harmonizaci a vyladění koně z fyzického i psychického aspektu. C:\Users\Majka\Documents\ČHS\2020\dornovka\DSC_0263.JPG

Hlavním činitelem v posunech kostí u koně jsou různé sporty, ale i rekreační a rehabilitační využití koně. Nejen koňské dostihy, parkurové jezdectví, ale i hiporehabilitace a rekreační jízda hraje významnou roli v rovnováze kostry koně. 

Stačí pád, uklouznutí na kluzkém povrchu, jednostranné přetěžování, nerovnoměrně sedící jezdec, či nepasující sedlo a v kostře koně dochází ke změně správné polohy kostí v kloubních spojeních.

Nejčastěji se u koní setkáváme s posuny v pánvi, křížové kosti, s posuny obratlů v bederní páteři, posuny ocasních i krčních obratlů, s nesprávným nasazením týlní kosti na první krční obratel, s předsunutím jednoho či druhého ramene v rámci kompenzace nerovnosti od zádě, ztuhlostí v oblasti lopatek a bolestivostí v okolí kyčelních kloubů.

Významnou roli v posunech kostí v těle koně hrají operační zákroky, zejména pokládání koně do operační polohy. Tyto úkony probíhají v sedaci a často také současně i v myorelaxaci koně. V tu chvíli jsou vyblokovány svalově ochranné mechanismy, kontrolující uložení kostí. Kosti v těle koně se mohou sekundárně posouvat také následkem stahování fascií po operacích, nebo po velkých ranách v měkkých tkáních.

Následkem všech výše vyjmenovaných příčin posunů si majitel koně často stěžuje na zhoršenou jezditelnost koně, kulhání, bolestivost ve hřbetě koně, psychické poruchy dosud jinak charakterního koně, změnu pohybových kvalit, nespolupráci ze strany koně apod.https://dornovametoda-zvirata.cz/wp-content/uploads/2016/12/knihapredek1000.jpg

Při provádění Dornovy metody je velmi důležité dodržet pracovní postup. Metodika Dornovy metody byla zpracována na základě znalostí biomechaniky těla a každý hmat má své opodstatnění. Vynechání hmatů či nedodržování postupu snižuje účinky této terapie. Proto terapeuti nevynechají jediný hmat a pečlivě ošetří všechny klouby a kosti v metodikou daném postupu.

Pohyby a doteky vkládá terapeut informace do pojivových tkání a spouští signál k činnosti svalů. Zaměstnané svaly umožní s opěrným aparátem volně a nenásilně manipulovat. Hmat a cit terapeuta dokážou odhalit problémy v jejich počátku, kdy se ještě neprojevují změnou pohybových vzorců. Jejich včasným odstraněním lze předcházet rozvoji nemocí opěrného aparátu. Terapeut k práci využívá své ruce jako nejcitlivější nástroj. Důležitá je hmatová dovednost a znalosti anatomie, díky kterým dokáže správně vyhodnotit polohu kostí a následně je vrátit na fyziologické, správné místo. 

V poslední době hodně přemýšlím nad tím, proč jsme nemocní mi lidé a proč „stůňou“ naši koně.  Je přeci normální být zdraví. Vrací mě to k prevenci, pozornosti k projevům těla, které jsme přestali dostatečně vnímat. Na odbornou diagnostiku a ošetření si lze pozvat veterináře, koňského fyzioterapeuta, využit kraniosakrální terapie, Dornovy metody, osteodynamiky, TTouch aj. Stěžejní bod se však nachází v každodennosti, která následně trvá roky. Je zde velký potenciál obnovy i poškození. 

Dornova metoda je jednoduchá a efektivní možnost, jak pomoci koním při nejrůznějších potížích. Objevme v sobě moudrost našich předků, díky kterým dokázali přežít po generace. Představme si na chvíli, co pro nás znamená lidské pohlazení, vědomý dotek, relaxační masáž…. Rozvíjejme v sobě schopnost a přirozené nadání ošetřovat pomocí doteku. Podpořme přirozenou schopnost uzdravení, kterou živočichové disponují na základě přirozených vnitřních zdrojů.

Toto je motto, které má INSTITUT ZDRAVÍ ZVÍŘAT s.r.o.  – první český Institut poskytující odborné i celoživotní vzdělávání v oboru zdraví zvířat: „Nezáleží, co jste vystudovali. Záleží pouze na tom, co se chcete naučit o zdraví zvířat.“

Máme možnost se na Toulcově dvoře vzdělávat s výbornými učiteli ve svých oborech – Václavem a Bárou Bořánkovými, Martinem a Andreou Dunovými, MVDr. Lenka Popkovou, Ing. Kateřinou Kumble, MVDr. Dominikou Švehlovou, doc. Ing. Jitkou Bartošovou, Ph.D., prof. Ing. Luďkem Bartošem, DrSc., aj. Je pro mne velkým darem, že se mohu učit právě od nich, o koňském těle i duši, procesu učení lidí i zvířat, o vzájemné komunikaci, která je tolik důležitá v našem světě. 

Zvu vás srdečně na odborné semináře, které pro vás budeme pořádat v roce 2020 i v letech budoucích. 

Přeji nám všem, ať máme k dispozici čas, situace, prostor i prostředky, abychom našli tu správnou cestu k sobě i k našim koním. 

Ing. Marie Dvořáčková

Použité zdroje: https://dornovametoda-zvirata.cz/, seminář a kurz Dornovy metody

Komentáře

Přidat komentář