Co je to hiporehabilitace

Hiporehabilitace_CHS_OSH_Baneta

Hipoterapie OSH Baneta

Často se lidé ptají, jestli hiporehabilitace opravdu funguje a na jakém principu. Také jsou zvědaví, zda má pozitivní účinky i na psychiku. Co je to hiporehabilitace a  proč je důležité, aby byla prováděna pouze odborníky?

Hiporehabilitace je složenina slov hippos (řecky kůň) a rehabilitace. Na rehabilitaci je pohlíženo jako na léčebný, výukový a výchovný proces, který se snaží o maximální zapojení člověka se zdravotním znevýhodněním do společnosti a rehabilituje ho v oblastech motoriky, psychiky i sociálních dovedností. Termín hiporehabilitace v sobě skrývá několik oborů, kde se kůň stává partnerem pro terapii, výuku a sport, a to prostřednictvím Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (dříve hipoterapie), Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi ( dříve aktivit s využitím koní), Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (dříve psychoterapie pomocí koní) a parajezdectví.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.