Hiporehabilitace

Hiporehabilitace (HR) je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí do několika disciplín: Hipoterapie, Psychoterapie pomocí koně, Aktivity s využitím koní a Parajezdectví. K hiporehabilitaci neodmyslitelně patří kůň a jeho terapeutické využití.