Hiporehabilitace

Hiporehabilitace (HR) je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním / specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí do několika disciplín: Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi a Parajezdectví. K hiporehabilitaci neodmyslitelně patří kůň a jeho terapeutické využití.

Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2019

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)