Hiporehabilitační střediska

Hipoterapie Svítání

Hipoterapie Svítání

V polovině r. 2015 Česká hiporehabilitační společnost zavedla nový systém kategorizace členských středisek, který stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace.

Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií, v každé kategorii jsou seřazena abecedně dle své působnosti v krajích. Střediska mají svá loga.

Kliknutím na uvedené Kategorie členských středisek se dostanete na jejich seznam:

  1. Středisko praktické výuky – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a minimální 5 letou praxi v 
    CHS_kategorizace_hiporehabilitacnich_sterdisek

    Loga jednotlivých kategorií členských středisek

    oboru. Hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.

  2. Středisko doporučené hiporehabilitace – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
  3. Registrované středisko – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání, ale hiporehabilitační koně nemají licenci nebo registraci pro parajezdectví.
  4. Přidružení středisko – terapeuti a instruktoři nesplňují kvalifikační a odborné požadavky nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale pracuje s jinými zvířaty.

Mapa hiporehabilitačních středisek v ČR

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.