Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii – HTFE (dříve Hipoterapie)

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE)  nás mimo jiné naučí sedět, lézt a chodit

Hipoterapie_Hamzova_lecebna

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii Hamzova léčebna Luže-Košumberk

Nejznámějším hiporehabilitačním oborem je určitě HTFE, fyzioterapeutická metoda využívající hřbet koně pro nácvik a obnovení pohybu. Protože je koňský hřbet krásně prostorný, může se na něm ležet, sedět, klečet, opírat o balóny a polštáře, nebo i sedět ve dvou (terapeut s klientem). To je důvod, proč mohou hipoterapii absolvovat i miminka a dospělí v pokročilém věku.

Proč je terapeut tak důležitý a proč musí být přítomen?

Fyzioterapeut nebo ergoterapeut se specializací na hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii klienta vyšetří, vybere mu koně a určí, v jaké poloze pojede, jak dlouho, v jakém terénu a jaké pomůcky využije. Terapeut stanovuje terapeutický plán a rehabilitační cíle, jen tak umožníme klientovi dosáhnout maximálního terapeutického efektu. Tím se také liší hipoterapie od „vožení se na koni“.

Je složité vybrat správného koně pro klienta?

Víte, že se každý kůň pohybuje jinak? Terapeut může využít hřbet koně pro ovlivnění svalového napětí klienta formou snížení nebo zvýšení stimulů, které se z hřbetu koně na klienta přenášejí. Korektním výběrem pohybu koně terapeut zvyšuje nebo snižuje nároky na koordinaci, rovnováhu. Koně jsou různě vysocí a mají různě široké hřbety, a to hraje velkou roli na účinek hipoterapie.

Jak HTFE probíhá?

Kůň je vodičem přiveden k nástupníí rampě, ze které je klient usazen do vybrané polohy. Přitom mu pomáhá

Hipoterapie - Ryzáček

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii – Ryzáček

fyzioterapeut nebo ergoterapeut a ideálně z druhé strany asistent. Terapeut vede celou terapeutickou jednotku a je za její průběh zodpovědný. Vodič  vede dle jeho pokynů koně v kroku, prodlužuje, nebo zkracuje jeho krok, zpomaluje ho a zrychluje, mění směry, zastavuje koně a rozchází. Terapie trvá 10–20 min na koni, ale může se prodloužit o relaxaci na koňském hřbetě a kontakt s ním. Konkrétní délku vždy určuje terapeut dle aktuálního stavu klienta, protože méně může často znamenat více. Pokud se s klientem pracuje déle, než jeho tělo a systémy zvládají, může se přesáhnout hranice únavy; celá terapie tak ztrácí význam a dokonce může dosavadní schopnosti klienta zhoršit. Intenzita celkové intervence je ideálně 2× týdně po dobu minimálně 3 měsíců, ale může trvat i roky. Velmi účinné jsou intenzivní týdny, kde klient jezdí 1–2× denně po dobu 5–7 dní.

Na jakém principu HTFE funguje?

Je prokázáno, že při chůzi se koňský hřbet pohybuje ve třech rovinách – předozadní, pravolevé a nahoru-dolů – stává se tak jedoucí balanční plochou. Ať už je klient na koni v jakékoliv poloze, je vynášen z těžiště svého i koně, a tím se aktivuje jeho stabilizační systém, cvičí se koordinace a rovnováha, zpevňují se a protahují svaly. Uvolněná pánev klienta kopíruje koňský hřbet v rytmickém a cyklickém pohybovém vzoru jako kdyby lezl nebo chodil. Na klienty působí i výška koně. Děti tráví hodně času v kočárku nebo na zemi, dospělí mohou být na vozíku, ale i pro chodící klienty je velká výzva ocitnout se v minimální výšce 130 cm. Začnou se rozhlížet po okolí, svět je zajímavější, stimuluje je to ke vzpřimování a narovnání. To vše se děje za velmi dobrého naladění klienta, často přímo za velkého nadšení a pocitu radosti. Proto si tělo klienta všechno lépe pamatuje a následně použije v běžném životě. Pro mnoho klientů jde o jedinou možnost, jak se dostat do přírody a do lesa – kůň se pro ně stává nádherným terénním vozidlem.

Pro koho je HTFE vhodná?

HTFE je u dětí vyzkoušená už ve věku od 2 měsíců, horní hranice u dospělých stanovena není (ti jsou spíš limitováni svou hmotností). Častými klienty jsou děti předčasně narozené, děti s opožděným psychomotorickým vývojem, stočené na jednu stranu, s dětskou mozkovou obrnou, genetickými vadami, ortopedickými a neurologickými problémy, dospělí po mrtvici, úrazech hlavy i páteře, s amputacemi, bolestmi zad a hlavy, s roztroušenou sklerózou. Indikací je opravdu hodně, vždy záleží na umu terapeuta, nabídce speciálně připravených koní a zařízení hiporehabilitačního střediska. Určitě se HTFE neaplikuje, pokud má klient nepřekonatelný strach, jeho zdravotní stav není stabilizován, jeho onemocnění je v akutní fázi, či má otlaky a náchylnost k lomivosti kostí. Tyto kontraindikace se týkají všech hiporehabilitačních oborů.

A co bezpečnost?

Hipoterapie Svítání

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii – Svítání

Pokud se pohybujeme okolo koní, je bezpečnost vždy na prvním místě. Proto je nezbytné, aby koně složili Specializační zkoušku pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace a získali tak licenci České hiporehabilitační společnosti (ČHS). Ta prokazuje, že byl kůň na HTFE speciálně trénován, má pravidelné chody, zdravý hřbet, umí trpělivě stát u rampy, je zvyklý na doteky a zvuky a jen tak se něčeho nelekne. Vodič koně je dospělá a vyškolená osoba, která svého svěřence velmi dobře zná. Fyzioterapeut/ergoterapeut má také dlouhodobý speciální výcvik, ví jak klienta jistit, polohovat a jeho pozici správně korigovat. Dále musí znát chování koní, umět korektně reagovat a předcházet rizikovým situacím. Často se používají jezdecké helmy a bezpečnostní opasky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.