Jak poznat kvalitní hiporehabilitační středisko?

Hiporehabilitace_kurz_HT_certifikaty

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii provádí fyzioterapeut nebo ergoterapeut s odborným kurzem hipoterapie nebo Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii a může se prokázat jedním z těchto certifikátů.

Hiporehabilitace_kurz_AVK_certifikaty

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dříve Aktivity s využitím koní) provádí instruktor – pedagog, sociální pracovník, logoped s odborným kurzem a může se prokázat jedním z těchto certifikátů. Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (dříve Psychoterapii pomocí koní) provádí terapeut – lékař, klinický psycholog nebo psychoterapeut a může se prokázat certifikátem z kurzu Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění. Od roku 2016  osvědčením o absolvování kurzu PPK. 

Hiporehabilitace_CHS_licence_hiporehabilitačních_koni

Absolvování speciální ho výcviku koně pro hiporehabilitaci prověřuje Specializační zkouška v daném oboru hiporehabilitace. Majtel/provozovatel koně se může prokázat certifikátem a cedulkou na ustájení/výběhu koně.

  • Klient/uživatel je přijímán na základě písemného souhlasu lékaře/psychologa a vstupního pohovoru nebo vyšetření.
  • Terapie a lekce jsou vedeny dle potřeb klientů/uživatelů a koně jsou jim vybíráni dle léčebného cíle.
  • Bezpečné a bezbariérové prostředí, vybavení a zázemí pro klienty/uživatele – středisko má písemná bezpečnostní pravidla a provozní řád.
  • Provozní podmínky – nástupní rampa, krytá, otevřená jízdárna, jízda v terénu – bezpečná terapie/lekce.

V rámci ČHS se směřujte na Střediska doporučené hiporehabilitace.

CHS_letak_spravna_praxe_hipoterapie

Tento plakátek je sice zaměřen na hipoterapii, ale obecně platí pro všechny hiporehabilitační obory.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.