Členská schůze
České hiporehabilitační společnosti, z.s.

Toulcův Dvůr, Praha
9. listopadu 2019

Program

Zpráva o činnosti představenstva ČHS

  • Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. Předsedkyně, statutární zástupkyně
  • Ing. et Bc. Vladimíra Casková Místopředsedkyně, statutární zástupkyně, koordinátorka sekce Vzdělávání
  • Kamila Petrová Koordinátorka sekce Terapeutické využití koní
  • Mgr. Jindřiška Vladyková Koordinátorka sekce Aktivity s využitím koní
  • Mgr. Veronika Piačková Metodička
  • Osobní setkání – 1 – 4 denní
  • 2018 – 4 krát
  • 2019 – 5 krát

Zprávy odborných sekcí

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ - Ing. et Bc. Vladimíra Casková

Náplň sekce vzdělávání

V kompetenci sekce vzdělávání je především organizace velkých vzdělávacích akcí
organizace základních vzdělávacích kurzů, příprava konference, příprava nových vzdělávacích programů, akreditace vzdělávacích programů, spolupráce při tvorbě výukových materiálů pro ČHS, spolupráce při tvorbě výukových materiálů pro širokou veřejnost, ověřování vzdělání pro zájemce o kurzy apod., komunikace se zájemci o vzdělání atd., komunikace se zadavateli grantů a dotací,

Základní kurzy a nadstavbové kurzy

pro zájemce, kteří se chtějí věnovat některému oboru HR, kurzy jsou přístupné i zahraničním kolegům s odpovídajícím vzděláním uznaným v ČR - např. ze Slovenska – vedeny v Čj. Kurz HT – AVK – PPK. Kurz Hipoterapie v rané péči v Čj., Kurzy Hipoterapie a Hipoterapie v rané péči vedeny i v angličtině

Spolupráce s odbornými sekcemi

workshopy, nové kurzy Hipoterapie a AVK byly otevřeny v září 2019, do kurzu HT se přihlásilo 17 účastnic, do AVK nastoupilo 27 účastníků, z toho 2 účastnice z kurzu 2017/18, které nesplnily požadovanou docházku v rámci kurzu 2017/18, kurz PPK nebyl znovu otevřen, změny v organizaci výukových programů zavedením e-learningu do výuky v kurzech ČHS, úspěšně realizováno v kurzech s výukou v Aj pro zahraniční zájemce

Inovace ve vzdělávání

Výukové programy s podporou IT
Zakoupena platforma pro e-learning, kombinace prezenční a dálkové (elektronické) formy vzdělávání, účastníci kurzů si před vlastním prezenčním studiem pomocí e-learningového kurzu nastudují teorii a během školení s lektory se pak mohou věnovat pouze praktické části. Plán – podpořit soustavné školení i sebevzdělávání členů členských středisek ČHS, příprava od ledna 2019, spuštěn pro účastníky kurzů v září 2019.

E-learning

prvotní náklady na e-learning jsou vysoké, ale díky e-learningu může být jednou vytvořený kurz dále distribuován a opakován pro více skupin účastníků, účastníci kurzů nemusí tolik cestovat, s využitím e-learningu mají přístup ke kurzu, kdy jej potřebují studují tehdy, kdy jim to nejvíce vyhovuje, nebo když mají zrovna čas

Odborné praxe

I. Blok – praxe všeobecná, II. Blok – aplikovaná hipoterapie a aplikované postupy AVK, Zpětná vazba od lektorů ke každému studentu ve formě krátkého e-dotazníku na google formuláři, Zpětná vazba od studenta na lektora ve formě krátkého e-dotazníku na google formuláři

Vzdělávání v oboru hiporehabilitace

2018-19 úspěšná spolupráce se středními a vysokými školami vzdělávání v oboru HR. ČZA Humpolec – volitelný předmět HR, na závěr možnost splnit zkoušku pro vodiče koní. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – volitelný předmět HR, na závěr možnost splnit zkoušku pro vodiče koní. Mendelu v Brně volitelný předmět HR zaměřená na přípravu koní pro hiporehabilitaci.Přednáška na ČZU pro studenty Zoorehabilitace. Konzultace/oponentura diplomových prací.

Publikace Zooterapie

Chystaná publikace Zooterapie v kostce nakladatelství Portál. Z původně chystané populárně naučené publikace bude vydána jako odborná zejména v oblasti canisterapie se v současné době snaží o tlak především na vzdělávání osob, kteří se zooterapii věnují (canisterapie, felinoterapie) představit v širším obsahu ty nejzásadnější způsoby intervence za účasti zvířat, kdy Hiporehabilitace je jednou ze stěžejních kapitolu o hiporehabilitaci připravil tým ČHS, korekce Vanda Casková

SEKCE Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) - Mgr. Jindřiška Vladyková (dříve AVK)

Co se v sekci HPSP děje?

Sekce má aktuálně 29 členů. Projekt MŠMT „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“. Kurz AVK/HPSP. Workshop „Mokré aktivity“

Kurz HPSP/AVK

Kurz HPSP/AVK
Září 2019 – říjen 2020 26 účastníků – jiná skladba Novinky: E-learning 2 teoreticko-praktické bloky (1. říjen 2019, 2. duben a květen 2020) Testy, projekt virtuální centrum (+ kazuistika uživatele v AVK) Teoreticko – praktický víkend proběhl 18. - 20. 10. 2019 v Hiporehabilitační středisko Ryzáček, z. s., Vyšehorky u Olomouce Jiná struktura náplně než v předchozích kurzech.

Workshop „Mokré aktivity“

Proběhl 9. 2. 2019 v prostorách Člověka v tísni v Praze. pro členy ČHS a absolventy kurzu AVK/PPK/LPPJ Podmínka - aktivní účast Cíl - společné sdílení zkušeností, inspirace prezentace hádanky, hlavolamy, kvízy, soutěže, koláže, projektové úkoly, hry, využití různých materiálů pro tvořivou činnost uvnitř zázemí atd. Karty aktivit. Představení prezentujících středisek. Nástroje připraveny…

SEKCE Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP) - Kamila Petrová (dříve PPK)

NOVINKY Z HPP - (dříve PPK)

Setkání po letech
V letošním roce se po dlouhé době uskutečnila pracovní schůzka sekce v Hipocentru PN Kosmonosy. Této schůzky se osobně účastnily Sofie Wernerová z Hiporehabilitace Kateřina Děčín, tým Hipocentra PN Kosmonosy a po virtuálních sítích Jana Krejčová z Ryzáčku. Na programu byly dva body, z nichž jeden se týkal názvosloví, druhý vzdělávání, tak abychom náš obor rozšířili širšímu spektru zájemců o práci v oboru PPK.

Podmínky přijetí do kurzu HPP (dříve PPK)

psycholog, psychiatr nebo jiný lékař, adiktolog, etoped, zdravotní sestra a další odbornosti s minimálně SŠ vzděláním s maturitou všech se týká podmínka minimálně 2letého PsT výcviku či ukončené 2 roky z víceletého PsT výcviku (výcvik musí být akreditován ), věk minimálně 21 let.

Výzkum v HPP (dříve PPK)

V letošním roce byl zahájen výzkum pod názvem Vliv hiporehabilitace na pacienty s psychickým onemocněním. Na tomto výzkumu se podílí Psychiatrická nemocnice Kosmonosy a Česká zemědělská univerzita. Výzkum probíhá od února letošního roku a jeho dílčí výsledky bychom rádi zveřejnili na hiporehabilitační konferenci v roce 2021 v Brně.

Střediska provozující HPP (dříve PPK)

Hipocentrum PN Kosmonosy, Pirueta PN Havlíčkův Brod, Zookoutek PN Jihlava, Ryzáček z.s, Jezdecká společnost Statek Lesolg z.s., Jezdecký klub Kněžmost z.s, V příštím roce pokud vše dobře dopadne bude dalším střediskem Jupiter z.s. Řevnice a doufám, že středisek bude i nadále přibývat.

SEKCE Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) - Mgr. Tereza Honců (dříve HT)

Vzdělávací aktivity, které proběhly v AJ

Na jaře a na podzim proběhly 2 základní kurzy HT - 10 účastnic z Litvy, Lotyšska, Belgie, Bulharska a Tunisu. Kombinace elearningu a praxe.

Prodej knihy Hippotherapy

Kniha se prodává přes Amazon v tištěném a e-bookovém formátu, dále knihu prodáváme na konferencích, atd.

Nastavbové kurzy v ČJ

Opět nabídneme kurz HT v RP.

Plány pro rok 2020

Vzdělávání – kurzy HT v RP v Čj a Aj a základní kurz HT v Aj. Workshop.

SEKCE Paradrezura - Mgr. Veronika Piačková

 

Kalendář závodů v ČR v roce 2019:

V roce 2019 se uskutečnilo v ČR celkem 5 paradrezurních závodů, které byly sdružené s klasickými drezurními závody zdravých jezdců: 2x Jezdecké centrum Královický Dvůr 1x Jezdecký klub Heroutice 1x Jezdecký oddíl La-Bohéme Zduchovice 1x TJ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské

Kalendář závodů v zahraničí v roce 2019

V roce 2019 se naši jezdci zúčastnili těchto zahraničních závodů: Anastasja Vištalová s koněm Dominique 1: Německo (CPEDI3* Mannheim), Nizozemí (Mistrovství Evropy Rotterdam – 13. místo), Rakousko (CPEDI3* Stadl Paura) Kristýna Rudolfová s koněm Bajkonur: Rakousko (CPEDI3* Stadl Paura) Vladimír Votřel s koněm Rokos: Nizozemí (Mistrovství Evropy Rotterdam – 17. místo)

Paradrezurní pohár 2019:

V roce 2019 se finále poháru v TJ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské. Letos se pravidla sjednotila s Drezurním pohárem, a kdo vyhrál finále, vyhrál parapohár. S ohledem na nepříznivý zdravotní stav některých parajezdců nebo koní byly všechny Grady spojeny, výsledné pořadí: 1. Vištalová Anastasja – DOMINIQUE - 69,941% 2. Rudolfová Kristýna – BAJKONUR - 64,461% 3. Rous Jan – CODAM - 61,138% 4. Vrátná Petra – LUGANO - 57,857% 5. Plháková Jarmila – LINDA - 52,601%

Mistrovství ČR 2019:

MČR v paradrezuře proběhlo v červenci v Jezdeckém centru Královický Dvůr v rámci MČR v drezuře. Paradrezuru kromě rozhodčích z ČR rozhodovala i mezinárodní (FEI 5*) rozhodčí Elke Eberg z Německa (ME v Rotterdamu). MČR v paradrezuře se zúčastnili jen 4 účastníci, takže se jelo spojené MČR pro všechny Grady, výsledné pořadí: 1. Vištalová Anastasja - DOMINIQUE 1 - 69,924% 2. Rudolfová Kristýna - BAJKONUR - 63,428 % 3. Rous Jan - CODAM - 61,968 % 4. Votřel Vladimír - ROKOS - 61,693%

Soustředění, školení v roce 2019:

Dne 30. 11. 2019 je plánováno školení paradrezurních rozhodčích v Jezdeckém centru Královický Dvůr se zahraničním školitelem - Marco Orsini (FEI 5*) z Německa. Soustředění paradrezurních jezdců, trenérů a koní je plánováno v případě zájmu tamtéž.

Co se v roce 2019 povedlo:

Mistrovství Evropy se účastnili poprvé 2 jezdci z ČR A. Vištalová splnila kvalifikaci na POH Tokio 2020, i když až v lednu se definitivně uvidí jestli dostane od FEI pozvánku, každopádně obhájila své umístění před POH Rio 2016.

Medializace, propagace 2019:

A. Vištalová vyhodnocena parajezdcem roku na Galavečeru ČJF a na Galavečeru Jezdectví Koně na Žofíně získala ocenění Drezurní komise. Její klisna Dominique vyhodnocena koněm roku - klisna byla na Žofíně přítomna a byl natočen vstup do TV Prima. Přímý přenos na ČT sport z MČR v Kralovicích, kde jsou i rozhovory s jednotlivými parajezdci.

SEKCE Terapeutické využití koní TVK - Kamila Petrová

A zase ty zkoušky…..

I v letošním roce jsme se věnovaly hlavnímu poslání sekce a tím je zkoušení a přezkoušení koní a pony v HR. Tato náročná, zodpovědná, ale zároveň velmi radostná práce je pro nás všechny velkým přínosem a potvrzením toho, že jsme se v roce 2011 vydali správným směrem a že máme být právem na co hrdí

Komisařky Zkoušek koní pro rok 2019

V letošním roce jsme pracovaly ve stejném složení jako v roce předešlém, takže jste se i letos mohli potkávat s těmito komisařkami: Majka Dvořáčková Vanda Casková, Iva Jiskrová Markéta Píšová Andrea Vejmělková Alena Fritscherová Kamila Petrová

A jak to letos dopadlo…

Vyzkoušeno 44 koní z 18 středisek pro obory HTFE, HPSP, HTP a kontaktní terapie. Přezkoušeno 24 koní z 8 středisek a byla jim licence prodloužena na dalších 5 let. Všechna zvířata přihláše na zkoušky, bez problémů je složila, což svědčí o tom, že střediska berou zkoušky velmi zodpovědně a nedovolí si přihlásit zvíře, které by nebylo připravené.

A zase ta statistika....

Od 14.10.2011 do 9.11.2019 bylo odzkoušeno 269 zvířat. K 9.11.2019 jich aktivně v HR pracuje 219 Nejstarším aktivním koněm je klisna Úhlava z Epony Brno, která v letošním roce oslavila úctyhodných 28 let

VĚK KONÍ V HR

PLEMENA KONÍ V HR

PLEMENNÉ TYPY

KLISNY VERSUS VALAŠI

PODĚKOVÁNÍ NA KONEC....

Závěrem mé zprávy za sekci TVK bych ráda poděkovala všem komisařkám, které se na zkouškách v letošním roce podílely a všem, kteří umí, vědí a znají, jak co nejlépe připravit koně pro práci v hiporehabilitaci a pracují s koňmi tak, jak jsme viděly ve všech střediscích, které jsme měly tu čest v letošním roce navštívit.
PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ KONÍ – kde jsme to tedy byly?

Letos jsme to rozjely opravdu ve velkém stylu a sjezdily republiku  křížem krážem od jihu na sever, od západu na východ. Celkem to bylo úctyhodných 3153 km. 

Calamity Jane z.s.Probulov
Majoránek z.s. Hájovna Božetice
Jockey Club Malý Pěčín z.s.
Horticon z.s., Velká Rovná
Denisa Rosová, Praha - Lahovičky
Jupiter z.s, Řevnice
Equilibro z.s., Chloumek -Dobrovice
Jezdecký oddíl Kněžmost z.s.
Veronika Piačková a Markéta Bílková, Bykáň
PN Havlíčkův Brod

Sdružení SRAZ z.s. Praha
Caballinus z.s. Hole-Svrkyně
Hanácký dvůr z.s. Polkovice
JK Sviadnov z.s.
Apolenka z.s Pardubice
Martina Niederlová Lány na Důlku
Ponypro z.s. Sobotovice
Falta s.r.o. Náchod
Centrum Kociánka Brno

SEKCE PARAVOLTIŽ - Ing. et Bc. Vladimíra Casková

Stav základny k 2. 11. 2019

Výsledky Českého paravoltižního poháru ČHS 2019

Výsledky Českého paravoltižního poháru ČHS 2019 ODDÍLY

Mistři České republiky v paravoltiži 2019

Jednotlivci – LPP Hana Šimečková, TJJ LUCKY Drásov, Dajana + Klára Kotolová Jednotlivci – LPT Eliška Čejková, JK Počin Dolní Počernice, Šibal + Radka Smyczková Jednotlivci – TH1 Sebastian Lodin, JK Trojan – Druh + Kateřina Francová Jednotlivci – TH2 Pavla Tetaurová, TJ Orion Praha – Lugano + Nora Hořická Jednotlivci – MH2 Daniela Wiederová, JK Trojan – Druh + Kateřina Francová Jednotlivci – MH1 Petra Maláková – Lugano + Nora Hořická Jednotlivci – ZO Tereza Chmelařová, JK Počin Dolní Počernice, Šibal + Radka Smyczková

Mistři České republiky v paravoltiži 2019

Dvojice SH, skupiny
Dvojice SH Štěpán Švarc + Veronika Písaříková, TJ Orion Praha – Lugano + Nora Hořická Skupiny JK Fany Hostěnice – Besina + Martina Jansová

Medializace paravoltiže

TV reportáž z MČR v paravoltiži na ČT Sport. Článek na Equichannel. Článek v IDnes - zpravodajství. Článek v jezdectví

Pozvánka na školení 30.11. – 1.12.2019, Praha - Braník

Projekt MŠMT - RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, a Mgr. Jindřiška Vladyková

Projekt v kostce

Název: Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320

Přínos projektu pro ČHS ?

Podle vstupů na workshopu pro realizátory projektu

Přínos projektu pro ČHS ?

Prezentace a medializace ČHS

Dny otevřených dveří ve střediscích SDH a SPV

Od r. 2015 ve střediscích SPV. Od r. 2017 SPV i SDH. V roce 2019 proběhlo 17 akcí v období 3-10/2019. Pro rok 2020 – bude členským střediskům zaslána sdílená tabulka s termínem vyplnění do 28. 2. 2020.

Ples časopisu Jezdectví 9. 3. 2019

Výstava For Horse 4.-7.4. 2019

Veletrh ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat v Brně 2019 12. - 15. 5. 2019

Setkání evropských asociací hipoterapie

modře ČHS, zeleně partneři
Proběhlo 5.-7. 4. 2019 ve Toulcův Dvůr, Praha, setkání se zúčastnilo 25 FT, ET, PS a představitelé asociací a Prezidentka HETI. Účastníci setkání byli ze 13 zemí. Jedním z cílů pro další jednání je evropskou zkouška, která bude platná po celé evropě. 2. setkání EEFTN je naplánováno v Petrohradu 30.4.-2.5.2020 2. setkání EEFTN proběhne v Petrohrad 30.4.-2.5.2020

Kurz American Hippotherapy Association - Level II

proběhl v řecku v termínu 20.-23. 9. 2019.
Myšlenka z kurzu: „Většinou je to terapeut, který se začne během terapie nudit a vymýšlí aktivity, které klientovi nemusí prospět.“

Konference Fót - Maďarsko

Členství v HETI 2020

Kalendáře 2020 na téma koňské úsměvy

vytvořeno firmou Green Mango. Kalendáře vydáváme již od roku 2015.

Téma na kalendář 2021 - Když slunce čaruje…

Kalendář bude na šířku ve velikosti A4, velikost dodaných fotografii musí být min. 2MG. Termín dodání fotografií do 31. 5. 2020.

Novoroční přání

vytvořeno firmou Green Mango, Vydáváme již od roku 2012

Propagační materiály

Od firmy Green Mango

Propagační materiály projekt Erasmus +

Green Mango

Kalendář a PF 2020, Všechna loga a certifikáty ČHS, Propagační materiály pro projekt Erasmus+, Časopis HIPOrehabilitace 2019

ČHS v médiích

článek v Equichannel 1/2019, článek v časopise Jezdectví 1/2019, reportáž ze střediska JK Svijadnov, z.s., reportáž ze střediska Ryzáček, z.s.

Časopis HIPOrehabilitace

Vychází pravidelně od roku 2016 v letošním roce z důvodu nedostatku článků od středisek zatím vydáno pouze jedno číslo. Střediska byla požádána o dodání článku nejpozději do 30. 11.

Výroční zpráva

Od r. 2008 vydává ČHS pravidelně Výroční zprávu o činnosti. Ke stažení na webu Zpráva pro rok 2018 byla členskou schůzí jednohlasně odsouhlasena

Sociální sítě

Facebook webová prezentace - www.hiporehabilitace-cr.com www.kurzy-hiporehabilitace.com www.kone-hiporehabilitace.com www.educationinhippotherapy.com

ČHS - oslava 30 let od založení

Paměti od zakladatelů – kniha?

Staré fotky?

Oslava na Konferenci 2021

Realizační tým?

Zástupci středisek byli požádáni o zapojení do organizačních příprav konference

Projekt Erasmus+ 

V roce 2018 jsme získali grant Erasmus + KA2 na projekt strategického partnerství v oblasti vzdělávání dospělých 2018-1-CZ01-KA204_048149.

28.3. -31.3.2019 v Brno

Zúčastnilo se jí 24 současných a budoucích lektorů hiporehabilitace a 4 hosté.Tématem byla podpora spolupráce na odborné úrovni, organizační zajištění výuky v kurzech, organizační vedení vlastního procesu výuky. Ukázalo se, že český tým bude vystupovat v pozici mentora pro začínající organizace našich zahraničních partnerů. Program byl rozdělen na teoretickou a praktickou část s ukázkami dobré praxe české hiporehabilitační školy. ČHS představila svou strukturu vzdělávání, organizaci a metodiky výuky, požadavky na terapeutické koně, ukázky vzdělávacích jednotek jednotlivých oborů HR. V praktických cvičeních se účastníci účastnili reálných terapeutických lekcí, vyzkoušeli si pozici lektora i klienta.

20.6.2019 - 23.6. 2019 ve Varna, Bulharsko

Zúčastnilo se ho 24 účastníků projektu a 4 zájemci ze strany bulharského partnera jako hosté na vlastní náklady. Český tým předvedl ukázky intenzivní HT, teambuildingové zapojení v rámci her. Bulharský tým specifika v rámci PPK. Tématem byly zkušenosti v přípravě vlastního vzdělávacího modulu – jak a na jakých základech sestavit učební plán, vytvořit učební osnovy a jak by měly probíhat např. závěrečné zkoušky. Inovace prostřednictvím zavedení e-learningového vzdělávání v kombinaci s praktickým vyučováním.

26.9.2019 - 30.9. 2019 v Nevsehir, Turecko na půdě Nevsehir Haci Bektas Veli University

Představili práci biolaboratoře univerzity a její návaznost na výzkumy v oblasti působení hipoterapie. Program s ukázkami her a práce v oblasti AVK. Český tým připravil ukázky hipoterapie. Zajímavou zkušeností pro všechny byla příprava koní pro hiporehabilitaci, protože noví koně v Nevsehiru ještě nemají potřebný specializační výcvik.

Přínos projektu Erasmus+

Bulharský tým stál u zrodu bulharské hiporehabilitační asociace - Bulgarian Equine Therapy Association. Turecký partner nás přivítal v nově otevřeném jezdeckém centru a představil i 8 nových koní. Bulharský tým představil svou představu o vzdělávacích aktivitách v oblasti PPK – budou žádat o akreditaci vzdělávání. Pro nás přínosné ujednotit si pohled na potřeby a nároky jednotlivých oborů hiporehabilitace, potřeba sjednotit názvosloví v praxi si ověřit nové metodické postupy změny v organizaci výukových programů a zavedení e-learningu do výuky v kurzech ČHS. Pro český tým byla velkou výzvou prezentace v cizím jazyce.

Metodická podpora - Mgr. Veronika Piačková

KDO A KDY ŽÁDÁ O METODICKOU PODPORU?
jakékoliv hiporehabilitační středisko může kdykoliv požádat představenstvo ČHS o metodickou pomoc ve formě osobní konzultace
SDH a SPV se hlásí o 2 metodické návštěvy během 5 letého období v rámci statusu
KDO VYKONÁVÁ METODICKOU PODPORU?
návštěvu vykonávají zástupci ČHS, které lze s ohledem na délku praxe v oboru hiporehabilitace považovat za zkušené odborníky
konkrétní odborník je vybírán dle charakteru poptávky střediska
návštěva probíhá ve středisku hiporehabilitace
KDE PROBÍHÁ METODICKÁ PODPORA?
návštěva probíhá ve středisku hiporehabilitace
JAKÁ JE DÉLKA METODICKÉ PODPORY?
metodická návštěva probíhá obvykle 3 až 4 hodiny dle individuálních potřeb střediska
JAK PROBÍHÁ METODICKÁ PODPORA?
součástí návštěvy je prohlídka areálu, pozorování zažité praxe, rozhovory o zkušenostech, možnostech a plánech do budoucna, diskuze o tématech vycházejících z potřeb střediska, shrnutí, zpětná vazba, společné vyhodnocení
CO JE VÝSTUPEM Z METODICKÉ PODPORY?
z návštěvy je sepsána zpráva, která není veřejná, náleží jen středisku
KOLIK STOJÍ METODICKÁ PODPORA PRO ČLENY ČHS?
středisko hradí dopravu a zajistí stravu, ČHS hradí odměnu 500 Kč

Cíle Metodické podpory ČHS

zvýšit profesionalitu hiporehabilitačních středisek, zvýšit kvalitu a bezpečnost prováděné hiporehabilitace směrem ke klientům, zefektivnit procesy související s hiporehabilitací (financování, administrativa, propagace, věcné a technické vybavení, organizace času, aj.), vyzdvihnout kompetence hiporehabilitačního týmu, stabilizovat tým a působit v prevenci profesního vyhoření, vyzdvihnout klady střediska a jeho silné stránky, identifikovat slabé stránky, provést konfrontaci a nabídnout nový směr, nacházet a zaměřit se na zjevné nebo dřímající problémy, nabídnout varianty řešení, upozornit na provozní slepotu, dodat odvahu pro změnu, motivovat hiporehabilitační tým k profesionálnímu růstu, vytvořit podmínky pro objektivní revizi prováděné hiporehabilitace

V letech 2017 - 2019 se uskutečnilo celkem 12 metodických setkání ve střediscích ČHS

Z celkového počtu 33 SPV/SDH absolvovalo metodickou podporu 12 středisek

Výstup Metodické pomoci

SDH a SPV – pokud středisko na základě uskutečněné metodické návštěvy splňuje všechny podmínky pro udělení statusu SDH a SPV, obdrží kromě písemné zprávy také „Motivační dopis“, který obdrželo již 9 středisek.

Pokud …

cítíte stagnaci týmu cítíte vyhoření týmu potřebujete motivovat potřebujete reflektovat vlastní práci vnímáte, že potřebujete změnu, ale nemáte odvahu ji uskutečnit si chcete ověřit, že vykonáváte profesionální služby na náležité odborné úrovni si nevíte rady s řešením nějaké situace, komplikace, problematické oblasti… … požádejte ČHS o metodickou podporu

Členská střediska v  roce 2019

Nová střediska v roce 2019

Jezdecká společnost Statek Lesolg, z.s. - RS
Hiporehabilitace Calamity Jane z.s. - SDH
Farma Jitřenka, z.s. - RS
Jezdecký oddíl Kněžmost, z.s. - RS
PONYPRO, z.s. - RS
Amazing Ranch - PS
Přírodní klub Lahovičky, z.s. - RS
FALTA s.r.o. - RS
Ranč Hippos, z.s. - PS
Bonanza Vendolí, z.s. - RS

Seznam terapeutů a instruktorů SDH a lektorů SPV na webu ČHS

Nově lze na webu ČHS nalézt seznam terapeutů a instruktorů SDH a lektorů kurzů a odborných praxi.

Změny u středisek

Caballinus, z.s. – nový lektor pro hipoterapii Bc. Anna Dobisová. Ryzáček, z.s. – rozšíření statutu o hipoterapii Mgr. Hana Bednáříková. Hipocentrum PN Kosmonosy – recertifikace a rozšíření statutu o přípravu koní Kamila Petrová.

Změna statusu středisek

Majoránek, z.s. – Hipoterapie a hipoterapie v rané péči Ivana Strouhalová, DiS. - statut SPV Hiporehabilitace Calamity Jane, z.s. - AVK a HT - statut SDH Jezdecký klub Briliant – Petrovice, z.s - AVK - statut SDH

STATISTIKA - Počet členů 2013-2019

STATISTIKA - Střediska podle krajů

STATISTIKA - Skladba středisek dle kategorie

STATISTIKA - SPV dle zaměření

STATISTIKA - SDH dle zaměření

STATISTIKA - Odpovědi na jarní dotazník

Ve 38 střediscích bylo 4100 klientů/uživatelů/pacientů Průměrná cena účtovaná HT (15-30 min) – 230,-Kč (25 středisek) AVK (60 min) – 292,-Kč (18 středisek) Průměrná výše nákladů na jednotku 688,-Kč (18 středisek) Zapojeno 192 koní ve 38 střediscích Průměr 5 koní na středisko

Ocenění aktivity středisek

Od roku 2018 přestavenstvo oceňuje aktivitu členských středisek směrem k ČHS.

Co se hodnotí?

Aktivita střediska pro ČHS - dodání článků, fotografií, prezentace ČHS, atd.

Umístění středisek za rok 2019

1. místo - Epona, z.s. 2. místo - Ryzáček, z.s. 3. místo - Hipocentrum PN Kosmonosy 4. místo - Sdružení SRAZ, z.s. 5. -7. místo - Vladykův Dvůr, z.s., Caballinus, z.s., Jitka Bednářová Smíšková 8. místo - Jezdecký klub Sviadnov, z.s.

Sure foot - Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.,

V roce 2018 Sdružení SRAZ, z.s. získalo 1. cenu za aktivitu směrem k ČHS - održeli sadu SURE FOOT.

Wendy Murdoch - Sure Foot

Wendy Murdoch je jezdecká instruktorka z USA. V průběhu své 30leté kariéry vyvinula SURE FOOT. Utrpěla vážnou dopravní nehodu a následně se začíná rehabilitovat. Během této doby byla silně ovlivněna TTeam® od Lindy Tellington-Jones a Centered Riding by Sally Swift. Během této doby také absolvovala výcvik jako praktikující Feldenkrais Method®.

Sure Foot

Pomocí balančních podložek se kůň učí vnímat, jak obvykle stojí a postupně se učí, jak se pohybovat a stát bezpečněji a účinněji – jak být v rovnováze. Používání SURE FOOT® podložek slouží i k hluboké relaxaci koně a působí pozitivně na nervový systém, zlepšuje pohyb a důvěru vašeho koně.

Přínos balančních podložek pro naši každodenní praxi

Zaměřit se na prevenci a vědomí přístup k zacházení se zvířaty. Motivace k dalšímu vzdělávání - teorie a praxe. Znalost anatomie, fyziologie … Semináře na Toulcově dvoře - Dornova metoda pro koně - Ing. A. Dunová, Nauč se číst svého koně - Ing. K. Kumble „Vím, že cesta, která mě čeká, je nekonečná... pouť za porozuměním tělu a duši koně nikdy nekončí.“ ( K. Kumble)

Seminář Sure Foot

15. 6. 2019 proběhl seminář Sure Foot pod vedením lektorky Brinja Riedel

Fundraising pro ČHS  - Denisa Rosová

Fundraising

Co vše se v tomto roce podařilo uskutečnit a co je ve fázi budoucích možností, které se před námi otevírají. Fundraising není individuální činností jednotlivce, ale týmu lidí, kteří sdílejí společné hodnoty. Vždy je důležité po této cestě vykročit a nevzdávat se, když se něco nedaří.

Nový patron ČHS – Jan Révai - Navázání spolupráce, pro reprezentaci ČHS

Honza Révai se představuje:
„Jsem kluk z města, který celé dětství strávil na kladenské jízdárně. I když jsem dělal spoustu sportů, koně byli vždy mou jedinou vášní, která všechny přebila. Začínal jsem se motat na jízdárně ve věku, kdy jsem musel ještě několik let čekat na to až si podám přihlášku. Vyháněli mě, strašili mě, ptali se kde mám rodiče, ať si mě odtáhnou. Já se ale nedal, vůně koňských stájí a krása nejušlechtilejšího zvířete mě lákala a fascinovala. Nevím proč, ale už jako malej kluk jsem si představoval jak s koněm komunikuju, jak si rozumíme. Vnímal jsem charakter a nálady každého koně ve stáji a věděl, že se s každým domluvím. Když dnes přemýšlím nad svou vyrovnanou povahou, uvedomuju si, že největší podíl na tom mají právě koně. A proto jsem rád a vidím to jako velmi logické, že umí i pomáhat. A jsem ještě radši když mohu být v blízkosti organizace jako je ČHS, která díky koním pomáhá šířit tuto metodu a rád ji podpořím...“ Honza a koně

Patroni ČHS

K naší stávající patronce Vandě Hybnerové se v tomto roce připojil i můj kamarád Honza Révai Oba patroni spolu kamarádí a tak mne napadlo je propojit. Oba jsou úspěšní a hodně vytížení herci, takto mohou lépe ČHS prezentovat, kde je třeba Už se moc těším na spolupráci s nimi!

Klub fundraiserů

stali jsme se členy Klubu fundraiserů, kde naši členi mají možnost absolvovat zajímavé setkání, které probíhá 4 krát do roka v Praze a Brně aktuálně Vás zveme: Komunikace s dárci a péče o ně s Janou Havlenovou, která vede fundraising v Sue Ryder. Setkání se bude konat v úterý 26. 11. 2019 od 10 do 15h - v nových prostorách Českého centra fundraisingu – PEKÁRNA V případě zájmu mě kontaktujte – fundraiser@hiporehabilitace-cr.com

Kurz pro začínající fundraisery

s lektorkou Janou Ledvinovou, proběhl 20.9. 2019 kurz pro začínající fundraisery
co je fundraising a co Vám může přinést, jaká je úloha fundraisera a co potřebuje od své organizace kdo jsou naši dárci, jak je vytipovat, najít a oslovit jaké existují metody a které z nich jsou pro vaši organizaci vhodné co obnáší příprava fundraisingové kampaně

Koně na Žofíně 2019 XVI. galavečer Jezdectví

9. března 2019 i za účasti ČHS. Vyhlašování cen časopisu Jezdectví včetně koní roku nebo Pavo Poháru Jezdectví. 3 nejlepší jezdce v několika kategoriích vyhlašovaly skoková i drezurní komise ČJF. Součástí večera byla i dražba knihy s fotkami koní, jejíž výtěžek šel na Českou hiporehabilitační společnost. Dražitelem byl úžasný Martin Zach ze sdružení Caballinus z.s. a vydražilo se celkem 35.000,- Kč

Horse Guard - firma Hokovit, s.r.o.

navázali jsme spolupráci s firmou HOKOVIT CZECH s.r.o. Ing. Jiří August, Ph.D. a David Dvorský podpořili možnost vyzkoušení tohoto unikátního přípravku bezplatně ve středisku Ryzáček z.s. – více zpráva z Ryzáčku Více nalezete na https://www.hokovit.cz/

Partneři pro členy ČHS

děkujeme za podporu našim partnerům, kteří přichystali dárky pro tři naše nejlepší střediska Equiservis Bang Barefoot Markéta Kalibanová - soukromý zemědělec

Nový partner – e-shop knihkupectví

Co nás čeká ve fundraisingu v roce 2020

Rozšiřovat partnerskou sekci Oslovit více dárců, firem, kteří by byli ochotni ČHS podpořit a také získat patrony a donátory pro Mezinárodní konferenci v roce 2021 v ČR Natočit dokument o historii ČHS a její současnosti Vydat knihu o založení ČHS Prezentace ČHS při různých veletrzích, dostizích či akcích pro veřejnost Medializovat naší činnost Citát na závěr: “ Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl - bez ohledu na to,jak to dopadne. Václav Havel

Zpráva o hospodaření rok 2019 - Ing. et Bc. Vladimíra Casková

Hospodaření

účetnictví zpracovává profesionální účetní firma EKK Servis, s.r.o. z Hradce Králové, podklady pro účetnictví zpracovávají statutární zástupkyně – faktury jsou vystavovány, ČHS v současnosti nevede přímé platby - vzhledem k možnému zavádění EET jdou již nyní všechny platby ČHS přes e-shop formou automatické fakturace přes systém FAPI, kontrola plateb – fakturační systém iDoklad umožní spárovat úhrady s vystavenými doklady, daňové přiznání podáno 17.6. 2019, kontrola účetnictví proběhla

Zdroje příjmů

členské příspěvky příjmy kurzy, příjmy workshopy, příjem konferenční poplatky, tržby za vlastní výrobky a z prodeje služeb – např. metodiky, realizace specializačních zkoušek apod., dary, příjmy z grantu Erasmus+,

Zdroje příjmů ČHS v roce 2018

Výdaje ČHS v roce 2018

služby – lektorné, pronájmy v rámci kurzů, mzdové náklady – asistentka, lektoři na DPP, spotřeba materiálu – včetně konference, pohoštění včetně konference, účastnické poplatky na zahraničních konferencích, poštovné, služby jako domény, weby apod., dar pro spolek Apolenka-transparentní účet,

Výdaje ČHS v roce 2018

Transparentní účet ČHS

v prosinci 2018 byl založen transparentní účet ČHS 2101536962/2010 povolená veřejná sbírka na podporu hiporehabilitačního centra Apolenka, ČHS podpořila darem ve výši 50 000 Kč, finanční zisk ve výši 253 950 Kč byl předán Apolence 7. 1. 2019, tento účet je stále aktivní a měl by fungovat jako účet pro donátory ČHS

Požár v Apolence a rok poté...

Požár v Apolence a rok poté

26.11. 2018 – V brzkých ranních vzniká požár, 26.11. – 28.11. – Hasiči celé dva dny dohašují a kontrolují ohnisko požáru, Ze zásob cca. 500 balíků sena na zimu, zbyly dva, které v tu chvíli zůstaly ve stáji, Během pár hodin po požáru se spustila vlna ze strany veřejnosti, soukromých i státních organizací, Od dárců dostáváme první pomoc ve formě balíků sena, Mezi prvními se s nabídkou finanční pomoci ozývá ČHS, Během následujících dní zjišťujeme následky, 28.11. – Policejní pes označuje místo vzniku požáru, 7.12. – Policie potvrzuje úmyslné založení požáru neznámým pachatelem, Únor – Vichřice poničila zbytky z ohořelé budovy, statik konstatuje, že bude nutné její stržení,

POMOC ZE STRANY ČHS

Z těchto prostředků jsme nakoupili seno, slámu a zakrývací plachty , které slouží místo skladovací haly. Faktura č. 19/004 127 050,- seno Faktura č. 19/093 114 636,- seno a sláma Faktura č. 19/089 12 264,- plachty To vše velmi přispělo, k tomu, že nedošlo k omezení naší činnosti. DĚKUJEME ♥

ROK POTÉ – CO SE POVEDLO

Za dary nakoupit zásoby sena na loňskou zimu Udržet a stabilizovat provoz Opravit poškozené zázemí pro zaměstnance a hiporehabilitaci Nainstalovat bezpečnostní zařízení v areálu Obnovit provoz mlékárny Uspořádat několik akcí (závody, Hravé odpoledne, Vánoční nadílku pro zvířátka) Zrekonstruovat hygienické zázemí ve stáji (naplánováno již před požárem) Koupit stavební buňku jako přídatné zázemí

ROK POTÉ – CO SE ZATÍM NEPOVEDLO

Postavit nový seník (stále jednáme s pojišťovnou, rozporujeme výši plnění) Vichřice v únoru - část stěn z ohořelého seníku spadla. Zbytek bylo nutné zbourat z bezpečnostních důvodů a zlikvidovat Vyšetřování bylo uzavřeno s verdiktem: pachatel neznámý

Zpráva revizní komise o hospodaření, činnosti a vedení účetnictví ČHS - Ing. Markéta Bílková 

Zpráva revizní komise o hospodaření, činnosti a vedení účetnictví ČHS

Revizní komise provedla revizi činnosti, hospodaření a vedení účetnictví ČHS. Revize se týká období od 01.01.2018 - 31.12.2018.
Revizní komise dostala do rukou uzavřené účetnictví za rok 2018. K danému roku měla několik výhrad; 1) Účetní závěrka neobsahuje všechny povinné výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha k účetní závěrce) 2) dále chybí i jiné výkazy, které by pomohly k lepší orientaci v účetnictví (Účetní deník, Knihy faktur, bankovních dokladů a Pokladní kniha, Inventura, Obratová předvaha a Hlavní kniha, Mzdové výkazy, DPP) 3) nejsou založeny kompletní smlouvy 4) celkově je účetnictví málo přehledné 5) poslední kompletní závěrka ve Veřejném rejstříku je za rok 2014. Revizní komise doporučuje následující: 1) Doplnit účetní výkazy 2) činnosti spojené s dotacemi nějakým způsobem odlišit od ostatních (př. účtovat na jiné středisko) 3) doplnit kompletní smlouvy 4) předávat účetní firmě doklady průběžně, aby bylo možno průběžně do účetnictví nahlédnout 5) zaslat do Veřejného rejstříku účetní závěrky za rok 2015, 2016, 2017, 2018. Toto bylo sděleno výboru, který s účetní firmou sjedná nápravu. V únoru je sjednána další schůze revizní komise v sídle účetní firmy, kde bude provedena kontrola. Co se týká činnosti předtsventsva, nemá k tomuto revizní komise žádné výtky, naopak aktivita všech členů je obdivuhodná a ČHS se dále pozitivně rozvíjí.

Putovní pohár ČHS

Putovní pohár ČHS

Od r. 2009 je udělován Putovní pohár ČHS jako poděkování a ocenění práce členům společnosti, kteří pro hiporehabilitaci a společnost pracují s velkým nasazením.
2009 - Arnoštka Ježková - paravoltiž 2010 - Yvonna Horská z PL Jihlava 2011 – Vladimír Kopecký z HL Luže – Košumberk 2012 – MUDr. Andrea Mašková – tým PIRUETA 2014 – Ing. et Bc. Vanda Casková – Epona 2015 – Alena Fritscherová – Ryzáček 2016 – Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. – Mendelova univerzita 2017 - Nora Hořická - TJ Orion – Paravoltiž 2018 - Ing. Majka Dvořáčková – Sdružení SRAZ, z.s.

V roce 2019 byl Putovní pohár ČHS udělen Kamile Petrové z PN Hipocentrum Kosmonosy.

GRATULUJEME!!!

Vize a cíle pro ČHS v roce 2020

Medializace ČHS – foto a příběhy od středisek
Oslovení veřejnosti – uvědomění o odborné praxi
Podpora výzkumu v HR
Komunikace s úřady
Spolupráce s patrona ČHS - Vandou Hybnerovou a Janem Révajem
Pořádání kurzů HTFE pro zahraniční účastníky
Účast na mezinárodních konferencích
Dokončení  úspěšně projekt Erasmus+
Nabídka nových kurzů

Fotogalerie z členské schůze