GDPR přílohy - souhlasy

Seznam příloh GDPR - souhlasy

  1. Členství – individuální
  2. Členství – skupinové, kategorizace středisek ČHS
  3. Nečlen – zájemce o informace
  4. Specializační zkoušky koní
  5. E-shop
  6. Vzdělávání, účastníci vzdělávacích akcí
  7. Zaměstnanci