Informace pro klienty

Na této stránce jsou všechny základní a důležité informace ohledně hiporehabilitace pro klienty, uživatele a pacienty a jejich rodiče či opatrovníky. Pokud hledáte odpověď na jiné otázky, napište nám.

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dříve Aktivity s využitím koní)

Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi dávají mnohým lidem šanci najít své místo ve společnosti Hiporehabilitaci v pedagogice a sociální praxi (dále jen HPSP) zažívají velký boom, mají totiž obrovský potenciál. Ať už jako další možnost pro děti a dospělé odrostlé z hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii být s koňmi, nebo jako cílená pedagogická a sociální intervence pro osoby s různými problémy od problémů pohybových,...

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii – HTFE (dříve Hipoterapie)

Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE)  nás mimo jiné naučí sedět, lézt a chodit Nejznámějším hiporehabilitačním oborem je určitě HTFE, fyzioterapeutická metoda využívající hřbet koně pro nácvik a obnovení pohybu. Protože je koňský hřbet krásně prostorný, může se na něm ležet, sedět, klečet, opírat o balóny a polštáře, nebo i sedět ve dvou (terapeut s klientem). To je důvod, proč mohou...

Co je to hiporehabilitace

Často se lidé ptají, jestli hiporehabilitace opravdu funguje a na jakém principu. Také jsou zvědaví, zda má pozitivní účinky i na psychiku. Co je to hiporehabilitace a  proč je důležité, aby byla prováděna pouze odborníky? Hiporehabilitace je složenina slov hippos (řecky kůň) a rehabilitace. Na rehabilitaci je pohlíženo jako na léčebný, výukový a výchovný proces, který se snaží o maximální zapojení člověka se zdravotním...

Metodika stížností

Česká hiporehabilitační společnost se jako nezávislý subjekt a garant poskytovaných služeb v členských střediscích snaží prosazovat a udržovat odborné provádění hiporehabilitace a předcházet vzniku či vývoji špatné hiporehabilitační praxe. Předkládaná metodika umožní fyzickým i právnickým osobám vyjádřit svou nespokojenost s poskytováním hiporehabilitačních služeb v ČR. Odborné a objektivní posouzení doručených podnětů umožní monitorovat a vyhodnocovat situaci v členských i nečlenských střediscích v ČR, identifikovat hiporehabilitační rizika a nastavit...