Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Česká hiporehabilitační společnost uspěla v žádosti o grant vypsaný MŠMT, podpořený z fondů Evropské unie - OP VVV - a začala realizovat projekt „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320. Příprava i administrace grantu je náročná a jen těžko by ji zvládlo jedno středisko s několika zaměstnanci, bez odborné pomoci. Sdružení pod Českou hiporehabilitační společností umožňuje i malých neziskovým organizacím a jednotlivcům se projektu zúčastnit. Cílem projektu je výměna zkušeností a zavádění nových metod při neformálním vzdělávání dětí se zapojením koňského partnera.

Ve střediscích hiporehabilitace, sdružených v ČHS, probíhají aktivity spojené s využitím koní zdánlivě podobně jako jinde v jezdeckých areálech. Děti se učí koně ošetřovat, pracovat s nimi a plnit různé jezdecké úlohy, včetně cvičení voltiže. Na rozdíl od běžných sportovních oddílů jsou ale do aktivit zařazovány i děti se speciálními potřebami. Začleněním do kolektivu dětí se společnými zájmy, ale i do koňského stáda, je v dětech přirozenou formou podporována schopnost spolupráce a tolerance. Možnost pracovat s koněm nebo dokonce jezdit na něm je pro všechny děti obrovskou motivací k tomu, aby se naučily překonávat spoustu překážek, kterým se v běžném životě třeba raději vyhnou. Mnoho aktivit je věnováno i environmentálním vzdělávacím programům. Nyní je tak 7 klíčových středisek hiporehabilitace ČHS a řada individuálních poskytovatelů HR zapojeno do 3 letého projektu, kde se mohou vzájemně obohatit a kvalita jejich práce i spolupráce se dostane na novou úroveň.