APOLENKA, z.s. - Pardubický kraj

APOLENKA - Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - HTFE v RP.

Členské číslo ČHS - 9043

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Michaela Furbachová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Na Okrajích 156, Spojil, 530 12
Sídlo, kontaktní adresa: Bělobranská dubina 1080, Pardubice, 530 01
IČ: 69859914
Telefon: 775 114 618
Email: jolana.stepankova@apolenka.org
Web: www.apolenka.org

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 150 klientů ročně, děti v rané péči, ambulantní a ústavní klientela
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Úrazy, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma/intenzita: Ambulantní docházka 1 - 3x týdně, intenzivní týdny, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)
Další aktivity: Tvůrčí dílny