Centrum Kociánka - Jihomoravský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) 

(dříve Hipoterapii).

Členské číslo ČHS - 9030

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Marta Kotasová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Kociánka 93/2, 612 47 Brno
Sídlo, kontaktní adresa: Kociánka 93/2, 612 47 Brno
IČ: 93378
Telefon: 604833813
Email: kotasovamarta@gmail.com
Web: www.centrumkocianka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 200 klientů ročně, Předškolní děti, Školní děti, Dospívající, Dospělí, Senioři  ambulantní a ústavní klientela
ambulantní docházka 1 - 3 týdně, intenzivní týdny, dlouhodobě (roky), krátkodobě (týdny)