Kamenitý vrch, z.s. - Praha - západ

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP 

Členské číslo ČHS - 9087

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA; Monika Štulířová, Dis., Lucie Millerová – instruktorky HPS

Adresa provozovny: V Potocích ev.č. 318, Černolice, 252 10
Sídlo: V Potocích ev.č. 318, Černolice, 252 10
Kontaktní adresa: V Potocích ev.č. 318, Černolice, 252 10
IČ: 08264911
Telefon: 776 643 102
Email: info@kamenityvrch.cz
Web: www.kamenityvrch.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 100 klientů ročně, předškolní děti (4-6 let), školní děti (7-15 let) - ambulantní klientela. Zaměření: Neurologie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění. Dále nabízíme canisterapii, arteterapii, přístrojovou herní terapii.