Mgr. Hana Bednáříková - fyzioterapeutka 

Organizace: Ryzáček, z.s., mobil: 724 865 571, email: fyzio@ryzacek.com

Vzdělání:

  • Univerzita Palackého – bakalářské studium - obor fyzioterapie
  • Univerzita Palackého – magisterské studium - specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie
  • V současné době doktorské studium Ph.D. na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, se zaměřením tématu disertační práce na hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou
  • Kurz hipoterapie ČHS

Kurzy, výcviky, semináře 

  • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) ve fyzioterapii
  • Dynamic Taping
  • Neurac 1
  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
  • Shiatsu masáže
  • Vertebroviscerální vztahy a jejich využití