Bc. Yvonna Horská ,DiS

terapeutka HTP, instruktorka HPSP, Zookoutek PN Jihlava  
Organizace: Zookoutek PN Jihlava mobil: 721 235 630, email: HorskaY@seznam.cz

Vzdělání:

 • MU – Brno -Učitelství praktického vyučování

 • MU – Brno - absolventka kurzu LPPJ

 • Soukromá vyšší a odborná škola sociální Jihlava

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Systematické základy a metody v psychoterapii pomocí koní – G. Hauser I. a II.

 • Hiporehabilitační metody Charlese Fletchera (Texas USA) – zaměření na autismus

 • Kůň jako partner ve výchově a vzdělávání (PN – H. Brod)

 • Aktivní i pasivní účastník mnoha Konferencí (ČHS)

 • Pořadatelka praktických workshopů v PN Jihlava

 • Kurz všeobecný sanitář (2009)

 • Jezdecká a cvičitelská licence

 • Licence spřežení