Darja Hrůzková - cvičitelka koní a jezdců, předsedkyně spolku JK Svijadnov, z.s.

Organizace: www.jksviadnov.cz., mobil: 777 645 535, email: dhruzkova@seznam.cz

 • Cvičitelka handicapovaných  ČHS 
 • Vedoucí hiporehabilitace Jezdecký klub Sviadnov, z.s.
 • Instruktor ČJF – všeobecný 
 • Rozhodčí ČJF  - Skoky, Specialista
 • Vzdělávání ČJF - Hlavní komisař ZZVJ
 • Garant ČJF - Kurz rozhodčích
 • Garant - ZZVJ 
 • Rozhodčí - Drezura, Základní, Para
 • Rozhodčí - Spřežení, Základní
 • Rozhodčí - Všestrannost, Základní

Vzdělání:

 • SŠ – zemědělská

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Asistent handicapovaných osob
 • Cvičitel handicapovaných jezdců