Jana Krejčová - terapeutka HTP (dříve PPK), předsedkyně spolku Ryzáček, z.s

Organizace: www.ryzacek.net., mobil: 724 839 232 , email: ryzacek@email.cz

Vzdělání:

  • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra

Kurzy, výcviky, semináře 

  • 5ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii
  • 2letý  psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch chování se  zaměřením na abúzus návykových látek
  • Kurz psychoterapie pomocí koní ČHS
  • Seminář Arteterapie 
  • Seminář Neverbální psychoterapie a komunikace
  • Seminář Skupinová psychoterapie
  • Seminář Krizová intervence
  • Seminář Muzikoterapie