Jana Krejčová - terapeutka HTP (dříve PPK), předsedkyně spolku Ryzáček, z.s

Organizace: www.ryzacek.net., mobil: 724 839 232 , email: ryzacek@email.cz

 • Terapeutka HTP (dříve PPK) ve středisku Ryzáček, z.s.
 • Předsedkyně spolku Ryzáček, z.s.

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra

Kurzy, výcviky, semináře 

 • 5ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii
 • 2letý  psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch chování se  zaměřením na abúzus návykových látek
 • Kurz psychoterapie pomocí koní ČHS
 • Seminář Arteterapie 
 • Seminář Neverbální psychoterapie a komunikace
 • Seminář Skupinová psychoterapie
 • Seminář Krizová intervence
 • Seminář Muzikoterapie