Bc. Ida Kubrichtová - instruktorka HPSP, předsedkyně spolku Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

Organizace: www.hipojupiter.cz., mobil: 776614704 , email: info@hipojupiter.cz

Vzdělání:

 • 2006-2010 VFU, veterinární lékařství, nedokončeno 
 • 2011-2013 ČZU, Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty
 • 2018 - 2021 VŠ UJEP ergoterapie 

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Hipoterapie v psychiatrii a psychologii -ČHS

 • Aktivity s využitím koní - ČHS

 • Výcvik v Rogersovské pschoterapii - VŠAPS

 • Animal Assisted Education-Open Universiteit NL

 • Úvod do práce v multisenzorickém prostředí (Snoezelen)

 • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice 
  Emoční inteligence a její využití v sociálních službách

 • Řešení a zvládání konfliktů

 • Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním

 • Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk

 • Workshop Hipoterapie v psychiatrii a psychologii - PN Kosmonosy

 • Workshop Co nám říkají koně - PN Havlíčkův Brod

 • Odborné stáže v hiporehabilitaci - SPV Pirueta Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod , SPV Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, SPV Vladykův dvůr, SPV Toulcův dvůr, Psychiatrická nemocnice Bohnice, SDH Horticon, CH Mirakl

 • Přirozená komunikace s koněm - horsemanship 1 a 2 s Václavem Bořánkem

 • Nekonfliktní výcvik koní - dlouholetá žákyně Oldy Nováka

 • Senzorická integrace - Asociace senzorické
  integrace