Mgr. Honzíková Monika  

terapeutka HTP, instruktorka HPSP, Mgr. Honzíková Monika  
Organizace: www.monikahonzikova.cz, mobil: 601 326 939, email: monikahonzikovahk@gmail.com

Vzdělání:

  • Husitská teologická fakulta UK – magisterský obor psychosociální studia a husitská teologie MPSV uznaný obor sociální práce

Kurzy, výcviky, semináře 

  • 5ti letý výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut)  – členka České asociace pro psychoterapii

  • Hipoterapie v psychologii a psychiatrii - ČHS

  • Kurz transakční analýzy - ČATA

  • Kurz telefonické krizové intervence – RIAPS Praha

  • Kurz motivačních rozhovorů – Podané ruce

  • Kurzy přirozené komunikace se Zuzkou Prokopovou