Ing. et Mgr. Markéta Píšová, Ph.D. - instruktorka HPSP (dříve AVK), předsedkyně  spolku  Jezdecký klub Briliant Petrovice z.s.

Organizace: www.jkbriliant.cz., mobil: 731 575 565, email: maky.m@seznam.cz

Vzdělání:

  • Mendelova univerzita v Brně – magisterské studium zaměřené na chov koní 

  • Mendelova univerzita v Brně – postgraduální/doktorské studium Speciální zootechnika

  • Masarykova univerzita v Brně – magisterské studium Speciální pedagogika pro učitele

Kurzy, výcviky, semináře 

  • Kurz AVK (ČHS)

  • Kurzy André Bourlet Slavkov, Zuzana Prokopová, Jeff Sanders,…

  • Kurz práce s problémovými dětmi

  • Certifikovaný kurz NIDV (pedagogika)

  • Canisterapeutický kurz

  • Několikanásobný účastník Judging Conference The welsh pony and cob society

  • Účastník International conferences  a workshop The welsh pony and cob society