Bc. Anna Radová 

Organizace: www.caballinus.cz., mobil: 774 844 665 , email: anna.radova@caballinus.cz

 • Koordinátorka sekce HTFE (dříve Hipoterapie)
 • Fyzioterapeutka ve středisku Caballinus z.s.

Vzdělání:

 • VŠ – 2.LF UK – obor Fyzioterapie (2012)

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz hipoterapie (ČHS)

 • Synergická reflexní terapie

 • Kurz Neurofyziologické principy kinesiotapingu (2017)

 • Kurz manuální lymfodrenáže (2013)

 • Seminář Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK (2013)

 • Seminář Aplikace ontogenetických prvků při polohování klienta v hipoterapii (2016)

 • Seminář Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta (2017)

 • Konference a semináře v ČR
 • Přednášky a praktické ukázky hipoterapie pro studenty Fyzioterapie 
 • Vedení praktických částí kurzů pod ČHS v češtině a angličtině(Hipoterapie, Hippotherapy basic, Hippotherapy for toddlers) 
 • Vedení odborných praxí v hipoterapii pro studenty fyzioterapie a stážisty ze zahraničí
 • únor 2018 - 12. konference o hiporehabilitaci - aktivní účast