Bc. Anna Radová - fyzioterapeutka

Organizace: www.caballinus.cz., mobil: 774844665 , email: anna.radova@caballinus.cz

Vzdělání:

  • VŠ – 2.LF UK – obor Fyzioterapie (2012)

Kurzy, výcviky, semináře 

  • Kurz Hipoterapie (ČHS, 2016) 

  • Kurz SRT (Vodičková, 2019)

  • Kurz Neurofyziologické principy kinesiotapingu (2017)

  • Kurz manuální lymfodrenáže (2013)

  • Seminář Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK (2013)

  • Seminář Aplikace ontogenetických prvků při polohování klienta v hipoterapii (2016)

  • Seminář Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta (2017)