Ivana Strouhalová, DiS.

Organizace: Majoránek z.s., mobil: 608 567 069 , email: hipoterapie.majoranek@seznam.cz

Vzdělání:

 • VZŠ Příbram obor diplomovaný fyzioterapeut 2005

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz Hiporehabilitace, NCO NZO Brno, 2010

 • Kurz Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku, Olomouc 2010

 • Kurz Synergická reflexní terapie, Praha 2013

 • Kurz Neurofyziologické pojetí tapingu, Brno 2018

 • Kurz Hipoterapie v rané péči ČHS 2023
 • Skolióza, České Budějovice 2006

 • Bolesti ramenního pletence v praxi, Písek 2006

 • Postupy používané při stabilizaci páteře, České Budějovice 2006

 • Rehabilitační metoda SM systému, České Budějovice 2006

 • Neúrazové bolesti kolenního kloubu, České Budějovice 2007

 • Reflexní lokomoce u CKP a DMO, Praha 2007

 • Nové metodiky v práci fyzioterapeuta, 2007

 • Možnosti uplatnění rehabilitačních metod v oblasti sociální péče, Praha 2007

 • Reflexní lokomoce a CKP, Praha 2008

 • Seminář Vojtovy metody, České Budějovice 2008

 • Hiporehabilitace – co kůň nabízí a jak to využít, Vyškov 2008

 • Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění v oblasti LS páteře, 2009

 • Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením, 2010

 • Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii, České Budějovice 2011

 • Konference 11. Jandův myoskeletální den, Praha 2013

 • Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta, Praha 2017

 • Konference o hiporehabilitaci, Brno 2014

 • Konference o hiporehabilitaci, Brno 2018

 • vedení praxe studentek Zdravotnického lycea v roce 2018