Stanislava Valicová

cvičitelka koní a jezdců, fyzioterapeutka, Vitality Slezsko

Organizace: www.jizdarna.vitalityslezsko.cz., mobil: 734 150 972
, email: stanislava.valicova@vitalityslezsko.cz

Vzdělání:

  • SŠ – zdravotnická obor všeobecná sestra
  • SŠ – zdravotnická obor rehabilitační pracovník
  • IPVZ Brno metodika hiporehabilitace 1996

Kurzy, výcviky, semináře 

  • Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod „Co nám koně říkají“ 2013
  • Základy Muzikoterapie a techniky tréninku paměti 2014
  • Osterreichischen Initiative Pferde Helfen menschen „ Sich Wahr nehmen“ Gundula Hauser 2006
  • University of Integrated Science California, Verticality I. – III. + Combo 2006-2010
  • Kurz Dornova metoda zvířat 2016
  • DNS mezinárodní kongres –medicína pohybového systému ve sportu Prof. PeaDr Pavel Kolář, PhD 2018
  • Cvičitel jezdectví ČJF 1999