Hipoterapi v psychiatrii a psychologii (dříve Psychoterapie pomocí koní)

Hipoterapii v psychiatrii a psychologii HTP (dříve Psychoterapie pomocí koní – PPK) nabízí lidem začít znovu žít

Psychoterapie pomocí koní PN Jihlava

Hipoterapii v psychiatrii a psychologii PN Jihlava

V mnoha psychiatrických nemocnicích najdeme koně a stáje jako součást léčebného programu. Kůň je archetypem síly; kdo se s ním naučí pracovat a zvládne ho, může také zvládnout sám sebe. Říká se, že kdo se rozhodne vzít otěže svého koně a jet samostatně, převezme i řízení svého života. Kůň má velké kouzlo, mnohé přitahuje a zároveň budí respekt. Nemá předsudky a je mu jedno, kdo k němu jde, jestli je to člověk se závislostí, nebo vysoce postavený politik. Měří všem stejně a je velmi empatický. Kůň má během pár sekund jasno, s jakým úmyslem k němu člověk přichází a v jakém stavu je jeho nitro a podle toho se k němu chová. Na někoho je něžný a poslouchá ho na slovo, jinému nedá nic zadarmo. Lidé s duševními poruchami, lidé léčící se ze závislostí, agresivní či příliš submisivní, ti všichni mají v jednání koně velmi nenásilné, ale jasné zrcadlo jednání svého.

Jak kůň může pomoci člověku řešit jeho problémy?

Psychoterapie_pomoci_koni_CHS_PN_Havlíčkův Brod (2)

Hipoterapii v psychiatrii a psychologii PN Havlíčkův Brod

Jak sami terapeuti říkají – pacienti, kteří se s nimi nechtějí bavit, zdráhají se zapojit do rozhovoru a zahájit léčbu, se po setkání s koněm stávají mnohem otevřenějšími a ochotnějšími na sobě pracovat. Důvodem je to, že s koněm chtějí být, chtějí na něm jezdit nebo ho jen vodit. Terapeut je ten, kdo to umí a může je to také naučit – most je postaven. Terapeut se pro ně stává autoritou, rádcem, důvěřují mu a komunikace je zahájena, může se směrovat k požadovanému cíli.

A co průběh terapie?

Terapii vede terapeut – zdravotní sestra s psychoterapeutickým výcvikem, klinický psycholog nebo psychiatr, který je za její průběh zodpovědný. Terapeut musí být velmi zdatný a zkušený s koňmi, aby znal jejich reakce, předcházel konfliktům a uměl s nimi manipulovat i prostřednictvím svého hlasu a pohybů těla na dálku. Náplň terapie nesmí nikdy ohrozit pacienta nebo koně. Dále musí terapeut perfektně časovat a regulovat průběh terapie – musí znát, jak se pacient v určitých situacích může zachovat, co ho může rozrušit a co uklidnit. Koně si terapeut vybírá velmi cíleně, dle jejich charakteru a vlivu na pacienta.

Vypadá to, že je to podobné HPSP ? (dříve AVK)

Principy a způsoby práce jsou opravdu podobné HPSP, ale příběhy pacientů jsou jiné, mnohem komplikovanější a těžší. HTP probíhá většinou 1× týdně v délce 30–120 minut ve skupině a v intenzitě několika týdnů, často po dobu pobytu v psychiatrické nemocnici. Některé instituce nabízejí i ambulantní formu, kam pacient může dále docházet. Terapie probíhá individuálně, častěji však ve skupině. Pacienti se zapojují do prací okolo koní a ve stáji, učí se je čistit, vodit a jezdit na nich.

Pro koho je HTP vhodná?

Psychoterapie pomocí koní PN Jihlava

Hipoterapii v psychiatrii a psychologii PN Jihlava

Pro děti i dospělé s organickou duševní poruchou včetně demencí, s duševní poruchou vyvolanou účinkem psychoaktivních látek, pro děti a dospělé se schizofrenií a jinými psychotickými poruchami, poruchami nálady, neurotickými poruchami, poruchami příjmu potravy, sexuálními dysfunkcemi, poruchami osobnosti, mentální retardací, poruchami psychického vývoje a poruchami chování a emocí u dětí.

Jak je u HTP ošetřena bezpečnost?

Ta je opět zajištěna ze strany koní absolvováním Specializační zkoušky a získáním licence pro HTP – její náplň je stejná jako pro HPSP. Pacienti mají vždy jezdecké helmy a mohou mít i bezpečnostní vesty. Terapeut většinou své koně i trénuje, proto je zná a může tak zaručit jejich ovladatelnost a ochotu spolupracovat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.