Bonanza Vendolí, z. ú. - Pardubický kraj

Bonanza Vendolí, z. ú. - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP.

Členské číslo ČHS - 9085

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:

Mgr. et Bc. Lenka Buchtová

Adresa provozovny: Vendolí 18, 569 14 Vendolí
kontaktní adresa: Vendolí 18, 569 14 Vendolí
IČ: 26673703
Telefon: 608 218 847
Email: lenka@osbonanza.cz
Web: www.osbonanza.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: 101-150 klientů/uživatelů

Zaměření: ambulantní klientela děti, dospívající, dospělí, poruchy učení, atd., poruchy chování, kombinované vady, osoby v nepříznivé sociální situaci

Další aktivity: canisterapie, arteterapie