Bonanza Vendolí, z. ú. - Pardubický kraj

Bonanza Vendolí, z. ú. - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Členské číslo ČHS - 9085

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) :

Mgr. et Bc. Lenka Buchtová

Adresa provozovny:Vendolí 18, 569 14 Vendolí
Sídlo, kontaktní adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
IČ:26673703
Telefon: 608 218 847
Email: lenka@osbonanza.cz
Web: www.osbonanza.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: 101-150 klientů/uživatelů

Zaměření: ambulantní klientela děti, dospívající, dospělí, poruchy učení, atd., poruchy chování, kombinované vady, osoby v nepříznivé sociální situaci

Další aktivity: canisterapie, arteterapie