Média 2021

Média 2020

Mediální kampaň 2016

V roce 2016 jsme absolvovali 2. mediální kampaň s agenturou Parliamo s.r.o. Tentokrát středem našeho zájmu byly Aktivity s využitím koní.

Televize

Hiporehabilitace ve Snídani s Novou - předsedkyně ČHS Věra Lantelme je hostem ranního vysílání.

Tištěné tituly

Rádio

Weby