Seznam terapeutů a instruktorů v SDH

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

 

Mgr. Hana Bednáříková - fyzioterapeutka 

Organizace: Ryzáček, z.s., mobil: 724 865 571, email: fyzio@ryzacek.com

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého – bakalářské studium - obor fyzioterapie
 • Univerzita Palackého – magisterské studium - specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie
 • V současné době doktorské studium Ph.D. na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, se zaměřením tématu disertační práce na hipoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou
 • Kurz hipoterapie ČHS

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) ve fyzioterapii
 • Dynamic Taping
 • Neurac 1
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence
 • Shiatsu masáže
 • Vertebroviscerální vztahy a jejich využití

Mgr. Jitka Bednářová Smíšková - instruktorka HPSP (dříve AVK)   

Organizace: Jitka Bednářová Smíšková., mobil: 773 618 635, email: bednarova.jitka@gmail.com

Vzdělání:

 • VŠ, Masarykova universita Brno

 

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurzy, výcviky, semináře AVK a vše potřebné k tomu

Ing. et Bc. Vladimíra "Vanda" Casková - fyzioterapeutka, zakladatelka a předsedkyně spolku Epona, z.s.  

Organizace: http://www.hipoterapie.cz/., mobil: 604 244 852 , email: kurzy@hiporehabilitace-cr.com

Vzdělání:

 • Fakulta tělesné kultury UP Olomouc - fyzioterapeut
 • Mendelova univerzita Brno - Chov koní a agroturistika

 

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz Manager pro NNO - 2018
 • Workshop „Pohyb koňského hřbetu“ - 2017
 • Kurz Posuzovatel koní - ASCHK_SCHCT - 2016
 • Účast na konferencích ČHS 2014 - 2016 - 2018

Michaela Fürbachová - fyzioterapeutka

Organizace: www.apolenka.org., mobil: 724 865 571, email: furbachovami@seznam.cz

Vzdělání:

 • SŠ, PSS

Kurzy, výcviky, semináře 

 • kurz hiporehabilitace - IDVZP Brno 1998
 • Hiporehabilitační pracoviště a jeho provoz 2003
 • Hiporehabilitace - fyzioterapie s využitím koně 2009
 • Spirální dynamika v hipoterapii 2009
 • Základy hiporehabilitace v praxi I 2014

Mgr. Veronika Hlaváčová - fyzioterapeutka

Organizace: www.equilibro.cz., mobil: 728 266 198, email: equilibro@email.cz

Vzdělání:

 • VŠ – 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – obor Fyzioterapie

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz Hipoterapie ( ČHS 2017)

 • Vojtova reflexní lokomoce ( RL Corpus – 2017)

 •  Spolupráce s Caballinus z.s. od roku 2014

Mgr. Tereza Honců - fyzioterapeutka, předsedkyně spolku Caballinus, z.s.

Organizace: www.caballinus.cz., mobil: 777 971 907   , email: hipoterapie@hiporehabilitace-cr.com

Vzdělání:

 • Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Hipoterapie
 • Vojtova metoda
 • Aktivní segmentální centrace
 • Viscerální terapie
 • Terapie Trigger points

Mgr. Lucie Hovorková - instruktorka HPSP(dříve AVK), předsedkyně spolku Horticon, z.s.

Organizace: www.horticon.cz., mobil: 777 274 331, email: hovorkova@horticon.cz

Vzdělání:

 • Přirodovědecká fakulta UP – ochrana a tvorba životního prostředí
 • Pedagogické minimum

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz AVK
 • Praxe hipoterapie ve středisku Svitání

Darja Hrůzková - cvičitelka koní a jezdců, předsedkyně spolku JK Svijadnov, z.s.

Organizace: www.jksviadnov.cz., mobil: 777 645 535, email: dhruzkova@seznam.cz

 

Vzdělání:

 • SŠ – zemědělská

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Asistent handicapovaných osob
 • Cvičitel handicapovaných jezdců

Romana Koutníková - instruktorka HPSP (dříve AVK), vodička koní, předsedkyně spolku Majoránek, z.s.

Organizace: Majoránek, z.s., mobil: 773153192 , email: avk.majoranek@seznam.cz

Vzdělání:

 • Střední zemědělská škola Tábor
 • Kurz pracovníka v sociálních službách
 • Probíhající studium psychoterapie na VŠ

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz aktivit s využitím koní, ČHS 2016
 • Kurz zvláštnosti práce s handicapovanými osobami, JČU 2007
 • Semináře o demenci a Alzheimerově chorobě, 2006 - 2013
 • Semináře psychologie a komunikace, 2006 - 2018
 • Seminář pomoci a intervence u osob ohrožených domácím násilím, 2014
 • Seminář psychoterapie pomocí koní, 2016
 • Workshop "Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta", 2017
 • Kurz "Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení", 2017
 • Kurz " Zvládání problémového chování u lidí s PAS", 2018
 • Kurz " Jak rozvíjet komunikaci u lidí s PAS, s mentálním postižením ", 2018
 • Workshop znakové řeči "Povídejme si .... A proč ne rukama!", 2018
 • Konference o autismu „Autismus ze všech stran“, 2019
 • Kurzy přirozené komunikace – Zuzka Prokopová, Lucie Barešová, 2012 - 2017
 • Kurz „Nauč se číst svého koně I + II“ –  Ing.Kateřina Kumble, 2017 - 2019
 • Kurzy z cyklu „ Management pro neziskovky“, 2019

 

Jana Krejčová - terapeutka HTP (dříve PPK), předsedkyně spolku Ryzáček, z.s

Organizace: www.ryzacek.net., mobil: 724 839 232 , email: ryzacek@email.cz

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra

Kurzy, výcviky, semináře 

 • 5ti letý výcvik v psychoanalytické psychoterapii
 • 2letý  psychoterapeutický výcvik – ovlivňování poruch chování se  zaměřením na abúzus návykových látek
 • Kurz psychoterapie pomocí koní ČHS
 • Seminář Arteterapie 
 • Seminář Neverbální psychoterapie a komunikace
 • Seminář Skupinová psychoterapie
 • Seminář Krizová intervence
 • Seminář Muzikoterapie

Bc. Ida Kubrichtová - instruktorka HPSP (dříve AVK), předsedkyně spolku Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

Organizace: www.hipojupiter.cz., mobil: 776614704 , email: info@hipojupiter.cz

Vzdělání:

  • 2006-2010 VFU, veterinární lékařství, nedokončeno 

  • 2011-2013 ČZU, Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty

  • 2018- souč. UJEP, ergoterapie, kombinovaně

Kurzy, výcviky, semináře 

 • 2018- souč. výcvik v Rogersovské psychoterapii
 • 2014/2015 kurz AVK pod ČHS
 • 2015-2018 kurzy Horsemanshipu s Václavem Bořánkem, Oldou Novákem
 • 2017 kurz AAE, Animal Assisted Education, Openuniversiteit
 • 2018 Kurz – příprava koní pro hiporehabilitaci – s Jitkou Bednářovou Smíškovou
 • 2018- souč. přirozené jezdectví s Oldou Novákem

Klára Novotná - instruktorka HPSP (dříve AVK), předsedkyně spolku Hiporehabilitace Calamity Jane z.s.

Organizace: www.calamity.cz., mobil: 775646461 , email: ranch@calamity.cz

Vzdělání:

 • SŠ polygrafická Praha 
 • Studium pedagogiky

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Jezdecká licence WRC
 • Cvičitel jezdectví Equiteam
 • Kurz AVK
 • Kurzy přirozené komunikace s Fredem Bednářem, Oldou Novákem
 • Kurzy westernového ježdění s Tomem Zajacem, Terezií Třeštíkovou
 • Kurzy drezurního ježdění s Aňou Dzuba
 • Semináře akademického ježdění
 • Seminář pozitivní komunikace

Mgr. Hana Onderková - fyzioterapeutka, zakladatelka spolku  Hiporehabilitace Baneta, z.s.

Organizace: https://www.stajpucher.cz/., mobil: 736157794 , email: oshbaneta@seznam.cz 

Vzdělání:

 • Magisterské studium na FTK UP Olomouc (2003)

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz Hiporehabilitace při NCONZO 2004 v Bohnicích

Ing. et Mgr. Markéta Píšová, Ph.D. - instruktorka HPSP (dříve AVK), předsedkyně  spolku  Jezdecký klub Briliant Petrovice z.s.

Organizace: www.jkbriliant.cz., mobil: 731 575 565, email: maky.m@seznam.cz

Vzdělání:

 • Mendelova univerzita v Brně – magisterské studium zaměřené na chov koní 

 • Mendelova univerzita v Brně – postgraduální/doktorské studium Speciální zootechnika

 • Masarykova univerzita v Brně – magisterské studium Speciální pedagogika pro učitele

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz AVK (ČHS)

 • Kurzy André Bourlet Slavkov, Zuzana Prokopová, Jeff Sanders,…

 • Kurz práce s problémovými dětmi

 • Certifikovaný kurz NIDV (pedagogika)

 • Canisterapeutický kurz

 • Několikanásobný účastník Judging Conference The welsh pony and cob society

 • Účastník International conferences  a workshop The welsh pony and cob society

Bc. Anna Radová - fyzioterapeutka

Organizace: www.caballinus.cz., mobil: 774844665 , email: anna.radova@caballinus.cz

Vzdělání:

 • VŠ – 2.LF UK – obor Fyzioterapie (2012)

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz Hipoterapie (ČHS, 2016) 

 • Kurz SRT (Vodičková, 2019)

 • Kurz Neurofyziologické principy kinesiotapingu (2017)

 • Kurz manuální lymfodrenáže (2013)

 • Seminář Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK (2013)

 • Seminář Aplikace ontogenetických prvků při polohování klienta v hipoterapii (2016)

 • Seminář Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta (2017)

Ivana Strouhalová, DiS. - fyzioterapeutka

Organizace: www.majoranek.wbs.cz., mobil: 608567069 , email: hipoterapie.majoranek@seznam.cz

Vzdělání:

 • VZŠ Příbram obor diplomovaný fyzioterapeut 2005

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz Hiporehabilitace, NCO NZO Brno, 2010

 • Kurz Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku, Olomouc 2010

 • Kurz Synergická reflexní terapie, Praha 2013

 • Kurz Neurofyziologické pojetí tapingu, Brno 2018

 • Skolióza, České Budějovice 2006

 • Bolesti ramenního pletence v praxi, Písek 2006

 • Postupy používané při stabilizaci páteře, České Budějovice 2006

 • Rehabilitační metoda SM systému, České Budějovice 2006

 • Neúrazové bolesti kolenního kloubu, České Budějovice 2007

 • Reflexní lokomoce u CKP a DMO, Praha 2007

 • Nové metodiky v práci fyzioterapeuta, 2007

 • Možnosti uplatnění rehabilitačních metod v oblasti sociální péče, Praha 2007

 • Reflexní lokomoce a CKP, Praha 2008

 • Seminář Vojtovy metody, České Budějovice 2008

 • Hiporehabilitace – co kůň nabízí a jak to využít, Vyškov 2008

 • Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onemocnění v oblasti LS páteře, 2009

 • Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením, 2010

 • Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii, České Budějovice 2011

 • Konference 11. Jandův myoskeletální den, Praha 2013

 • Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta, Praha 2017

 • Konference o hiporehabilitaci, Brno 2014

 • Konference o hiporehabilitaci, Brno 2018

 

Ing. Markéta Schestauberová - Instruktorka HPSP (dříve AVK) a cvičitelka koní v hiporehabilitaci

Organizace: www.vladykuvdvur.cz., mobil: 723035632 , email: vladykuv.dvur@gmail.com

Vzdělání:

 • Střední odborná škola veterinární, obor Veterinární technik
 • Jihočeská univerzita, zemědělská fakulta
 • Jihočeská univerzita, pedagogické fakulta - pedagogické minimum

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz AVK pod ČHS
 • Canisterapeutický kurz
 • Kurz Bodové myofasciální techniky základní stupeň ,,A“
 • semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem
 • Kurz první pomoci
 • seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris
 • seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“
 • kurz Respektovat a být respektován

Bc. Monika Šťastná Kohoutová DiS. - ergoterapeutka, Vedoucí hiporehabilitace ve středisku Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s.

Organizace: www.toulcuvdvur.cz., mobil: 734 408 880 , email: hiporehabilitace@toulcuvdvur.cz

Vzdělání:

 • lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor: Ergoterapie – zakončené státnicovou zkouškou a titulem Bc.

Kurzy, výcviky, semináře 

 • 2003 „Rozhovor - nástroj pomoci“, SPAS, Praha
 • 2004 „Způsoby zvládání obtížných situací při práci s klientem“, Fokus, Praha
 • 2008 „Využití trojrozměrného pohybu v rámci rehabilitace ramenního pletence“, 1. LFUK, Praha
 • 2008 „Systematická práce s rodinou“, SPAS, Praha
 • 2010 „První pomoc u dětí“, Český červený kříž, Praha
 • 2010 „Komunikační dovednosti s rodinou“, CSSP, Praha
 • 2011 „Hipoterapie se zaměřením na děti a mládež“, Sdružení Piafa, Vyškov
 • 2012 „I. kurz cvičení SM systém – úvodní“, Smíšek – Rehabilitace a regenerace páteře, Praha
 • 2012 „Kineziotaping I.“, EduSpa College, Praha
 • 2014 workshop ČHS „Focus klient“, ČHS, Pardubice
 • 2016 workshop ČHS „Aplikace ontogenetických prvků při polohování klienta v hipoterapii“, ČHS, Ryzáček, Mohelnice
 • 2017 Kurz rané péče, ČHS, Praha (specializace v oboru hiporehabilitace)
 • 2017 workshop ČHS „Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta“, ČHS, Praha-
 • 2009 „Jak se koně učí – přirozené možnosti učení koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2009 „Biologie chování koní pro pracovníky v hiporehabilitaci“, ČHS, Praha
 • 2009/2010 „Hiporehabilitace“ – akreditovaný kurz, NCO NZO, Brno
 • 2010 „Zaříkávači koní“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2010 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2011 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha
 • 2012 „Využití přirozené komunikace s koňmi při práci s dětmi v AVK“, JK Vladykův dvůr, Roudné u ČB
 • 2013 „Mýty a fakta o koňském zaříkávání – Natural horsemanship v kontextu vědy o výcviku zvířat“, Gabby Harris, Toulcův dvůr
 • 2014 „Přirozená komunikace s koňmi – Horsemanship 2“, Sdružení SRAZ, Praha

Mgr. Jindra Vladyková - instruktorka HPSP (dříve AVK)

Organizace: www.vladykuvdvur.cz., mobil: 777 068 872 , email: avk@hiporehabilitace-cr.com

Vzdělání:

 • Jihočeská univerzita - pedagogická fakulta 

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz léčebného pedagogicko-psychologického ježdění na MU v Brně
 • Odborný seminář Aktivity s využitím koní
 • semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem
 • Kurz první pomoci
 • seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris
 • seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“