Projekt MŠMT pro období 2020-2023

JK Sviadnov, z.s.

JK Sviadnov, z.s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV).

Projektový den s první pomocí.

Ve středu 26. 8. 2020 jsme měli možnost díky projektu „Využítí koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ zažít velmi přínosné dopoledne „první pomoci“ se záchranářem na cestách Markem Balickim. Ten nás provedl základy laické první pomoci a společně s dětmi jsme měli možnost si vyzkoušet na vlastní kůži, jak postupovat při poskytování první pomoci v různých situacích. Připraveno bylo několik modelových situací ve stáji i mimo ni. Toto setkání nám umožnilo ověřit si, jak funguje, když si získané teoretické informace můžeme rovnou vyzkoušet i prakticky a hlavně, jak je důležitá spolupráce mezi námi a dětmi.

Za JK Sviadnov, z.s.                                      

Veronika Kozáková