Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2019

Aktualizace termínů k 1. 1. 2020

Na členské schůzi 9. 11. 2019 jsme aktualizovali názvosloví použité v hiporehabilitaci.
 
Proč a jak je to s tou terminologií?
Hiporehabilitace se vyvíjí směrem k profesionalizaci, odbornosti a s velkým záměrem být uznaná a respektovaná odbornou veřejností a úřady. K tomu patří jak se vyjadřujeme, představujeme a vysvětlujeme naši činnost.

Toto téma je velmi aktuální na celém světě a je velmi dobrá vůle se domluvit na jednotném slovníku a významu pojmů. Na jaře 2019 se na Toulcově Dvoře sešli terapeuti ze 13 evropských zemí včetně prezidentky HETI (mezinárodní hiporehabilitační organizace), aby tuto otázku prodiskutovali. V USA proběhl "Terminology summit", kde se dohodly na společném názvosloví 3 velké asociace provádějící různé formy hiporehabilitace.

Terminologie má totiž velký dosah - např. dělá guláš při studiu a výzkumech, každý vědec si např. pod pojmem hipoterapie představuje trochu něco jiného, nebo hipoterapii nazývá jinými výrazy. Tím také není jednoduché prokázat účinnost hiporehabilitace, jak jsme si zkusili na vlastní kůži při jednání s úřady. Úředníci argumentují tím, že např. pro hipoterapii je málo průkazných studií. Počet studií není malý, ale protože je v nich uváděna pod různými názvy, tak mají krásnou výmluvu po ruce.

Co je třeba změnit?

Náš způsob myšlení a vyjadřování. To, že kůň je nádherné médium a máme ho jako kolegu, nám brání v korektním vyjadřování a dáváme mu v rehabilitaci více kreditu, než bychom dali jiné rehabilitační metodě/pomůcce. Víme moc dobře, že jakákoliv forma hiporehabilitace je účinná pouze prostřednictvím daného odborníka - proto tolik investujeme do našeho vzdělávání a zkušeností. Pokud by to tak nebylo, pak jakýkoliv majitel koně to může provádět také. To si bohužel myslí velký počet lékařů, úředníků na ministerstvech, zdravotních pojišťovnách, radnicích, v komisích hodnotících žádosti o dotace a granty, novináři, známí ve vašem okolí, atd. 

Kolikrát jsme si přečetli a slyšeli - "kůň pomáhá, kůň léčitel, léčba koněm, atd." ? A kolikrát jsme četli a slyšeli např. "fyzioterapeut v rámci terapie kombinoval Vojtovu metodu a pohyb koňského hřbetu"? Chceme být respektováni jako odborníci, kteří kromě vzdělání ve své profesi (pedagog, sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, atd.) absolvovali další specializační kurzy a jedním z nich je i daná forma hiporehabilitace. Tento odborník pro své klienty/uživatele/pacienty vybírá ze široké škály rehabilitačních metod na základě vstupního vyšetření/pohovoru, stanovení dlouhodobého a krátkodobého plánu, jasně dané struktury jednotky/hodiny, měření a hodnocení výstupů/pokroků, zápisů z hodiny/jednotky. Ke svým klientům přistupuje individuálně, intervenční metody a postupy pečlivě vybírá a aplikuje, a jednou z nich může být i adekvátní forma hiporehabilitace.

Pokud je kůň zařazen do práce s osobami se zdravotním postižením bez výše zmíněných atributů, určitě také dojde k nějakému zlepšení, to víme. Tak v čem je rozdíl?

  1. Víme, proč to děláme a jaký je náš cíl.
  2. Známe kontraindikace.
  3. Odborníkem správně aplikovaná metoda má trvalejší a přesnější účinek.
  4. S účinkem umíme dále pracovat - jak ho využít k rozvoji a samostatnosti našeho klienta.

Je totiž moc důležité, aby v názvu zazněla profese odborníka, protože pohyb koňského hřbetu nebo prostředí koně se stává velmi účinnou rehabilitační a výukovou pomůckou/nástrojem pouze v rukách odborníka. Voda, balón, atd. jsou také skvělá rehabilitační média, ale jejich účinky jsou teprve při správném, odborném a vědomém využití. 

Zde jsou nové názvy. Odborné sekce nyní pracují na aktualizaci definic, které budou zapracovány do oficiálního slovníku ČHS.

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii 

(HTFE)

Původní název: Hipoterapie

Název v AJ:

Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy

Původní název: Hippotherapy

Hipoterapie v psychiatrii a psychologii 

(HTP)

Původní název: Psychoterapie pomocí koní

Název v AJ:

Equine Facilitated Psychiatry and Psychology

Původní název: Equine Assicted Psychotherapy

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi 

(HPSP)

Původní název: Aktivity s využitím koní

Název v AJ:

Equine Facilitated Learning and Social care 

Původní název: Equine Facilitated Learning 

Změna se dotkla i anglického názvu ČHS - původní název Therapeutic Riding byl zavádějící.

The Czech Equine Facilitated Therapy Association  

(CEFTA)

Původní název: The Czech Therapeutic Riding Association