PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. vytvořila program PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB.

Program nabízí využití hiporehabilitace u dětských i dospělých pacientů, kteří trpí civilizačními chorobami anebo je u nich riziko, že by jimi trpět mohli. Do této oblasti spadají osoby, trpící dlouhodobým stresem a náročnými vnějšími podmínkami (životní styl, nezdravá životospráva atd.).

Vědecké studie zaměřené na evaluaci efektu hiporehabilitace na zmírnění symptomů civilizačních chorob u různých typů pacientů naznačují, že hiporehabilitace může být efektivním a motivačním nástrojem pro zlepšení ve všech těchto oblastech. World Health Organisation doporučuje pro zmírnění dlouhodobých následků civilizačních nemocí dechová cvičení, přiměřenou pravidelnou aerobní aktivitu, trénink k obnovení svalové síly, terapii poruch kognitivních funkcí a psychických obtíží. Intervenci v těchto oblastech lze motivujícím a efektivním způsobem zajistit právě v rámci hiporehabilitace.

Na tvorbě metodik se podílel multidisciplinární tým z oblasti fyzioterapie, neformální, speciální a sociální pedagogiky, sociální práce, psychologie a rehabilitačního lékařství. Intervence je prováděna v rámci individuální i skupinové hiporehabilitace. V rámci této intervence je aplikována práce s koněm ze země i ze hřbetu. Kontakt s koněm je doplněn dalšími metodami, mezi které patří zejména relaxační techniky, respirační fyzioterapie, psychoterapie, sociálně terapeutické činnosti a krizová intervence. Na realizaci metod se podílí Střediska doporučené hiporehabilitace ČHS, ve kterých pracují kvalifikovaní terapeuti a instruktoři. V hiporehabilitaci se pracuje se speciálně připravenými koňmi s licencí ČHS. 

Program je určený pro pacienty, ohrožené civilizačními chorobami a jejich rodinné příslušníky. 

Tento unikátní garantovaný program je vytvořen pro zájemce, kteří mají problémy ve fyzické nebo psychické rovině anebo je riziko propuknutí těchto problémů. Program je vhodný pro děti i dospělé a jeho obtížnost je přizpůsobena aktuálnímu stavu každého individuálního pacienta.