Motto

Hiporehabilitace jak má být - a to již více než 30 let.

Vize ČHS

Nezávislá a uznávaná organizace garantující odbornou hiporehabilitační praxi.

Cíle ČHS

Uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v sociální oblasti. Důležitým úkolem je také podpora odborné a bezpečné hiporehabilitační praxe.

Poslání ČHS

  • Sdružuje zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovává komunikaci mezi nimi.
  • Garantuje realizaci hiporehabilitace na odborné úrovni pro co nejširší spektrum klientů.
  • Poskytuje poradenství v oblasti bezpečnosti a kvality hiporehabilitace.
  • Zajišťuje legislativní podporu poskytovatelům hiporehabilitace.
  • Propaguje hiporehabilitaci.
  • Organizuje vzdělávání odborníků i laické veřejnosti.
  • Posuzuje způsobilost koní vhodných pro hiporehabilitaci.
  • Prosazuje zacházení s koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující požadavky jejich přirozených potřeb.