Ceník služeb

Služba, produktCena
Administrační poplatek - za zkoušky koní/za recertifikaci členských středisekJde o administrační poplatek ve výši 500,-Kč, který členské středisko zaplatí ve chvíli, kdy žádá o zařazení do seznamu na zkoušky koní a pony v hiporehabilitaici nebo při recertifikaci statusu svého střediska (např. před vypršením 5ti letého období - tedy při žádosti o prodloužení statusu anebo ve chvíli, kdy středisko mění svůj status - např. z RS na SDH apod.) anebo při zařazení do seznamu na metodické podpory.
Metodická podpora - člen ČHSŽadatel hradí 1000,- Kč (= administrační poplatek za metodické podpory přes eshop ČHS) + cestovní náklady jednotlivým členům týmu metodické podpory (8 Kč/km) a zajistí stravování/občerstvení. ČHS hradí další náklady s tím spojené.
Metodická podpora - nečlen ČHSŽadatel hradí cestovní náklady jednotlivým členům týmu metodické podpory (tj. 10 Kč/km) a poplatek ve výši 2.000,- Kč za každého člena týmu metodické podpory.
Specializační zkoušky koní - člen ČHS500,-Kč/za žadatele (= administrační poplatek přes eshop ČHS) a 500,-Kč/za každého přihlášeného koně a 8,-Kč/km jízdné komisařů. 350,-Kč/za koně, pokud je na zkoušku přihlášeno 5 a více koní z jednoho střediska. Při počtu 10 a více přihlášených koní a pony – provozovatel hiporehabilitace, který je řádným členem ČHS déle než 5 let nepřerušeně, může žádat o hromadnou slevu 50% z celkové ceny za SZ. V případě, že člen ČHS (organizace, jednotlivec) dohlašuje další koně na SZ, hradí poplatek vždy už jen za přihlášku za každého koně. Podmínkou je, že řádné členství nesmí být přerušeno mezi první zkouškou a dalším přihlášením ke zkoušce. Pokud členství bylo přerušeno, žadatel platí také za přihlášku žadatele. ČHS hradí další náklady zkušební komisi.
Specializační zkoušky koní - nečlen ČHS1000,- Kč/za žadatele (500 Kč je administrační poplatek přes eshop a 500 Kč bude dopočítáno ke zbylé faktuře) a 800,- Kč/za každého přihlášeného koně a 10,-Kč/km jízdné komisařů. 600,-Kč/za přihlášeného koně - pokud je na zkoušku přihlášeno 5 a více koní z jednoho střediska. ČHS hradí další náklady zkušební komisi.
Členství individuálníVýše ročního příspěvku je 500,- (plus 200,- při registraci nového člena, tj. celkem 700,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 250,- plus 200,- registrační poplatek, tj. celkem 450,- Kč.
Členství organizace - Středisko praktické výukyVýše ročního příspěvku pro Střediska praktické výuky (SPV) je 2900,- (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 3400,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 1450,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 1950,- Kč).
Členství organizace - Středisko doporučené hiporehabilitacePro Střediska doporučené hiporehabilitace je výše ročního příspěvku 2500,- (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 3000,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 1250,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 1750,- Kč).
Členství organizace - Registrované střediskoPro Registrovaná střediska je výše ročního příspěvku 2100,- (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 2600,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 1050,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 1550,- Kč).
Členství organizace - Přidružené střediskoPro Přidružená střediska je výše ročního příspěvku 1700,- (plus 500,- při registraci nového střediska, tj. celkem 2200,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 850,- (plus 500,- registrační poplatek, tj. celkem 1350,- Kč).

Ceník vzdělávacích aktivit je k dispozici na www.kurzy-hiporehabilitace.com a ceny odborné literatury jsou na našem e-shopu.