Projekt MŠMT pro období 2020-2023

Vladykův dvůr, z. s.

Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. se od ledna 2020 účastní projektu České hiporehabilitační společnosti „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320) z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání MŠMT.

Pro celý náš tým je účast v tomto projektu velmi prospěšná. Společná práce na rozvoji našich pedagogických kompetencí nás vede k tomu, abychom se ještě více soustředili na to, jak cíleně rozvíjet kompetence dětí, které se účastní našich aktivit. Pomáhá nám zvědomovat si spoustu důležitých vědomostí a dovedností, které už máme nebo je v průběhu projektu získáváme, a to nás výrazně posouvá dál.

Oblíbenou aktivitou projektu je Tandemové neformální vzdělávání (TNV). Účastní se ho vždy dva instruktoři, kteří v průběhu celé aktivity spolupracují na základě tzv. principu 3 S, což je společné plánování, společná výuka a společná reflexe. Je to skvělý nástroj pro práci s náročnými cílovými skupinami - dává nám prostor právě pro společné plánování a zpětnou vazbu, kterého se nám při běžné praxi tolik nedostává.

Při jednom z našich tandemů jsme využili toho, že některé naše koně bylo potřeba připravit na Specializační zkoušky koní v hiporehabilitaci, k motivaci nadaných dětí k seberozvoji.

Cílem bylo motivovat vybranou skupinu dětí (dívky ve věku 11 – 15 let) k rozvoji jejich vlastních specifických dovedností, schopnosti plánování a systematické práce a předat jim vhodnou míru zodpovědnosti za prováděnou práci. Využili jsme možnosti motivace jasně definovaným cílem a dobou k jeho splnění.

Dětem jsme z koní připravovaných na zkoušky přidělily ty, kteří pro ně byli vhodní, a při úvodním brainstormingu jsme děti vedly k vytvoření strategie a plánu aktivit, které budou při výcviku využívat. A tak brzy přišly kromě sedel na řadu i pomůcky jako invalidní vozík, berle, deštník, míče, plachta atd. Ve dvojici jsme měly více prostoru věnovat se individuálním potřebám dětí. Soustředily jsme se na správné a efektivní využití tlaku při práci dětí s koňmi.

Při realizaci této aktivity jsme si uvědomily, že podobnou motivaci a podobné aktivity (ve zjednodušené formě) můžeme využít i při běžném provozu kroužků přirozené komunikace s koňmi, které u nás v organizaci probíhají. Ověřily jsme si, že je potřeba společně - ve dvojici - pracovat s dětmi častěji, protože si máme stále co předávat.

Koně zkoušky zvládli a získali certifikáty licence pro koně v hiporehabilitaci – děti byly nadšené, že se to povedlo a že na takovém úspěchu mají svůj podíl.