Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Česká hiporehabilitační společnost uspěla v žádosti o grant vypsaný MŠMT, podpořený z fondů Evropské unie - OP VVV - a začala realizovat projekt „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320. Příprava i administrace grantu je náročná a jen těžko by ji zvládlo jedno středisko s několika zaměstnanci, bez odborné pomoci. Sdružení pod Českou hiporehabilitační společností umožňuje i malých neziskovým organizacím a jednotlivcům se projektu zúčastnit. Cílem projektu je výměna zkušeností a zavádění nových metod při neformálním vzdělávání dětí se zapojením koňského partnera.

Ve střediscích hiporehabilitace, sdružených pod ČHS, probíhají aktivity spojené s využitím koní zdánlivě podobně jako jinde v jezdeckých střediscích. Děti se učí koně ošetřovat, pracovat s nimi a plnit různé jezdecké úlohy, včetně cvičení voltiže. Na rozdíl od běžných sportovních oddílů jsou ale do aktivit zařazovány i děti se speciálními potřebami. Začleněním do kolektivu dětí se společnými zájmy, ale i do koňského stáda, je v dětech přirozenou formou podporována schopnost spolupráce a tolerance. Možnost pracovat s koněm nebo dokonce jezdit na něm je pro všechny děti obrovskou motivací k tomu, aby se naučily překonávat spoustu překážek, kterým se v běžném životě třeba raději vyhnou. Mnoho aktivit je věnováno i environmentálním vzdělávacím programům. Nyní je tak 7 klíčových středisek hiporehabilitace ČHS a řada individuálních poskytovatelů HR zapojeno do 3 letého projektu, kde se mohou vzájemně obohatit a kvalita jejich práce i spolupráce se dostane na novou úroveň.

Aktuálně z našich středisek

Sedm středisek hiporehabilitace ČHS je zapojeno do 3 letého projektu MŠMT, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV) - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320, kde se mohou vzájemně obohatit a kvalita jejich práce i spolupráce se dostane na novou úroveň.  Cílem aktivit projektů je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity jsou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží.

Naši účast v projektu MŠMT, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV), vnímáme velmi pozitivně. Díky podpoře a sdružením pod Českou hiporehabilitační společností bylo umožněno i malým neziskovým organizacím a jednotlivcům se projektu zúčastnit. Cílem projektu je výměna zkušeností a zavádění nových metod při neformálním vzdělávání dětí se zapojením koňského partnera. Aktivity v rámci vzdělávání jsou zaměřeny tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence pro zavedení nových metod a forem práce s dětmi a mládeží a mohli je využívat při následné práci s touto cílovou skupinou.

Rok 2020

Celý první rok projektu byl poznamenán pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními. Zahájení projektu zabrzdila první vlna pandemie, po velmi slibném rozjezdu v průběhu prázdnin, kdy se většině středisek během několika dní zcela naplnila provozní kapacitu, přišla v říjnu další opatření a naše činnost byla znovu zastavena. 

Uzavírání středisek znamená velké finanční ztráty, které pociťujeme již velmi tíživě. Na jaře před námi byla vidina otevření provozu, všichni jsme věřili, že se to celé brzy upraví a my budeme moci pokračovat. Naproti tomu zima je u středisek hiporehabilitace vždy náročným obdobím i bez karanténních opatření. Jsme při naší práci závislí na počasí, klientů je i méně. Většina středisek si během roku vytváří finanční rezervy právě na zimní období. Což se letos, díky karanténním opatřením, zcela nedařilo, chybí peníze za tržby od klientů. A protože se problémy projevily i u firem, přišli jsme i o možnosti získat sponzorské příspěvky. Snažíme se udržet koně v kondici, věnujeme se administrativní činnosti, ale nevíme stále, jak a kdy budeme moci pokračovat. Jen z dotací se nedá žít a výpadek z příjmů za služby už je cítit velmi. Situace není příznivá, někdy až deprimující.

Realizační tým projektu spolupracuje s představenstvem ČHS, snažíme se formou metodické podpory podporovat a aktivizovat střediska. Využíváme všech možností, abychom i v rámci nařízených opatření mohli realizovat vzdělávací aktivity pro zaměstnance středisek a aktivity v rámci projektu tak, abychom splnili naše plány nejen na rok 2020.  Věnujeme se administrativní činnosti, využíváme čas na pečlivou přípravu na rok příští.

Zde jednotlivá střediska ČHS představují některé ze svých aktivit.