Information in English is available here.

Vítáme Vás na stránkách České hiporehabilitační společnosti.

Hiporehabilitace znamená spolupráci mezi odborníkem a speciálně připraveným koněm zaměřenou na zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním a speciálními potřebami.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) v roce 2021 oslaví 30 let od svého založení.
Jejím hlavním cílem je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi.

V současnosti sdružujeme 57 hiporehabilitačních center z celé ČR, rozdělené do 4 kategorií. Více informací zde. Střediska nabízí své služby ročně více jak 6000 klientům. Kromě odborného personálu ve střediscích pracuje 280 speciálně připravených koní. 

AKTUALITY

Specializační zkouška pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace - 2020

Pro rok 2020 je již kapacita zkoušek koní naplněna. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na Vás v roce 2021! Ohledně zkoušek kontaktujte koordinátorku sekce Kamilu Petrovou na kone@hiporehabilitace-cr.com.

Vaše ČHS

POZOR ZMĚNA TERMINOLOGIE!

K 1. 1. 2020 došlo ke změně terminologie, více zde.

EUROPEAN CONFERENCE ON HIPPOTHERAPY

10.-11. září 2021 Brno

Česká hiporehabilitační společnost, z.s. oslaví  30 let od svého vzniku v roce 2021. Toto významné výročí chceme oslavit mezinárodní konferencí na téma hipoterapie a hiporehabilitační kůň. Zaregistrujte se pro informace a dejte nám vědět, zda máte zájem se zúčastnit jako posluchač nebo jako přednášející, či byste rádi doporučili jiného přednášejícího. Konference bude vedena v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.

Nové vzdělávací akce!

ČLENSTVÍ V ČHS

Členství je otevřené všem, kteří aplikují práci s koňmi ve zdravotní a sociální sféře, pedagogice a parajezdectví. ČHS sdružuje například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální pedagogy a jezdecké instruktory.

Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou významnou a vítanou částí členské základny.

ČHS registruje 57 hiporehabilitačních středisek a desítky individuálních členů.

Proč být členem ČHS?

  • Přístup k informacím
  • Přístup ke vzdělávání
  • Podpora provozovatelů
  • Sleva na vzdělávací akce a produkty obchodních partnerů
  • Časopis HIPOrehabilitace

Projekty