ERASMUS+ 2020-2023

Název projektu: Neformální vzdělávání specialistů pro přípravu koní pro hiporehabilitaci

Partneři - Česká republika, Turecko, Finsko, Portugalsko, Španělsko a Litva.

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků, kteří se věnují přípravě koní pro využití v hiporehabilitaci (cvičitelé koní). Vzhledem k různorodým požadavkům na koně představuje příprava koně samostatný obor jezdectví. Pohled na přípravu koní je v rámci HETI nejednotný, roztříštěný, nesystematický, také naráží na neznalost využití lokálních plemen koní a rozdílnou úroveň vzdělání podle jezdecké doktríny praktikované především v anglosaských zemích. Nabídek vzdělávání v hipologických tématech mimo jezdecký sport je velmi málo, projekt formou  neformálního vzdělávání nabízí rozšiřování a rozvíjení kompetencí pracovníků, kteří se podílí na přípravě koní pro hiporehabilitaci, včetně lektorské činnosti v oblasti přípravy  specialistů na přípravu koní pro hiporehabilitaci.

V České republice vzniklo nové povolání – Cvičitel koní pro hiporehabilitaci, což je v Evropě ojedinělým počinem. Rádi bychom se spojili se zahraničními kolegy a na evropské úrovni vytvořili evropskou metodiku a model přípravy koní pro hiporehabilitaci s ohledem na welfare koní. Výsledkem by měl být Evropský standard pro přípravu/zařazení koní pro hipoterapii/hiporehabilitaci a Model specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace – evaluační test.

Neformální vzdělávání specialistů pro přípravu koní pro hiporehabilitaci.

Témata

 • Požadavky na hiporehabilitačního koně
 • Společná definice hiporehabilitačního koně
 • Zapojení lokálních plemen koní
 • Standardy ve vzdělávání a odborné přípravě koně
 • Sdílení a výměna osvědčených postupů
 • Welfare koní zařazených do hiporehabilitace
 • Vytvoření modelu standardního postupu prověření koně - vytvoření jednotného systému prověření koně v hiporehabilitaci
 • Model evaluačního testu
 • Vytváření sítí (networking) institucí/pracovníků, kteří budou vzdělávat cvičitele koní pro hiporehabilitaci

Výstup

 • Evropský standard pro přípravu/zařazení koní pro hipoterapii/hiporehabilitaci
 • Model specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace – Evaluační test koně

Aktuální informace o průběhu projektu najdete na našem anglickém webu.