Hiporehabilitační střediska

V polovině r. 2015 Česká hiporehabilitační společnost zavedla nový systém kategorizace členských středisek, který stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace ve členských střediscích. Systém také umožní současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace. Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií, v každé kategorii jsou seřazena abecedně dle své působnosti v krajích.

Abecední seznam středisek zde.

Středisko praktické výuky

Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a minimální 5 letou praxi v oboru. Hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
Seznam středisek 

Středisko doporučené hiporehabilitace

Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
Seznam středisek

Registrované středisko

Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání, ale hiporehabilitační koně nemají licenci nebo registraci pro parajezdectví.
Seznam středisek 

Přidružené středisko

Terapeuti a instruktoři nesplňují kvalifikační a odborné požadavky nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale pracuje s jinými zvířaty.
Seznam středisek