Členství - jednotlivci

Práva a povinnosti člena ČHS vycházejí ze stanov organizace.

Individuální členství v České hiporehabilitační společnosti je otevřené všem zájemcům o hiporehabilitaci, včetně klientů a jejich rodinných příslušníků.

Výhody:
• Aktuální informace z oboru hiporehabilitace u nás a ve světě
• Informační a vzdělávací materiály
• Uvedení člena na webu ČHS, jeho specializace v hiporehabilitaci a kontakt
• Možnost podílet se na rozvoji jednotlivých oborů hiporehabilitace v rámci odborných sekcí ČHS
• Možnost kandidovat do výkonného výboru a revizní komise
• Slevy na vzdělávací akce pořádané ČHS a jejími členy
• Sleva na vzdělávací kurzy ČHS
• Sleva na poplatku za Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace
• Sleva na zboží a služby se smluvními partnery ČHS

Povinnosti:
• Hradit členské příspěvky v plné výši a v řádném termínu, tj. do 1. 6. daného kalendářního roku
• Člen ČHS přijímá Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci a jedná v souladu
s jeho obsahem
• Člen ČHS jedná s koňmi v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS
• Člen ČHS aplikuje terminologii v souladu s aktuální verzí oficiálního slovníku ČHS
• Člen ČHS si je vědom morální zodpovědnosti, dopadu vlastní praxe na celkové vnímání ČHS a hiporehabilitace laickou a odbornou veřejností
• Člen ČHS podporuje vzdělávání a provádění hiporehabilitační praxe v rámci standardů a pravidel ČHS

Výše členského příspěvku a jeho úhrada

Výše ročního příspěvku je 700,- Kč (plus 200,- při registraci nového člena, tj. celkem 900,- Kč). Pokud se přihlašujete v druhé půlce kalendářního roku (tj. po 1. 7. včetně), je příspěvek 350,- (plus 200,- registrační poplatek, tj. celkem 550,- Kč.)

Úhradu proveďte v našem e-shopu.

Individuální členství v ČHS je otevřené všem zájemcům, kteří se…

Přihláška - závazná elektronická přihláška pro jednotlivce