Projekt MŠMT pro období 2020-2023

Kozodoj, z.s.

Farma Kozodoj je součástí projektu České hiporehabilitační společnosti „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů" s registračním č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Pro tento projekt realizujeme různé druhy aktivit, mezi které patří i tandemové neformální vzdělávání, které je zaměřené na předávání zkušeností lektorů v rámci jednoho střediska.

Jedním tématem tandemu, realizovaného na farmě Kozodoj, bylo využití simulací pro pochopení používání tlaku. Lektorky si navzájem ukázaly, jakým způsobem vedou vlastní hodinu a v dalších lekcích tandemu si rozšířily metodiku práce s dětmi o postupy, které si názorně předvedly při lekcích.

V tomto tandemu, si děti vyzkoušely simulaci, kdy jeden s klapkami na očích představuje koně a druhý s pěnovými tubusy v ruce představuje jezdce. Klapky na očích zbavují zraku, tudíž je „kůň“ plně závislý na schopnostech „jezdce“, který ho beze slov prováděl pomocí měkkých tubusů určenou trasou. Tuto simulaci využíváme při výkladu, k pochopení využití tlaku při manipulaci s koněm, ale také výrazně posiluje rovnováhu mezi respektem a důvěrou. Zábavným způsobem děti učí odpovědnosti za osobu, kterou vedou a trpělivosti i zručnosti, kterou musí předvést, při simulaci beze slov.