Členství v ČHS

Členství je otevřené všem, kdo aplikují práci s koňmi ve zdravotní a sociální sféře, pedagogice a parajezdectví. ČHS sdružuje například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální pedagogy a jezdecké instruktory.

Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou významnou a vítanou částí členské základny.

ČHS registruje více než 70 hiporehabilitačních středisek a desítky individuálních členů.

Proč být členem ČHS?

Individuální členství

Členství organizace