Požadavky na vzdělání terapeutů a instruktorů v hiporehabilitaci

Požadavky na vedoucího terapeuta Hipoterapie (HT)

 • Vzdělání: fyzioterapeut nebo ergoterapeut
 • Specializační kurz „Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků v metodice hiporehabilitace“ nebo „Hiporehabilitace“ pod Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno nebo odborný kurz „Hipoterapie“ ČHS.
 • Praktikování hipoterapie pro děti mladší 3 roky – doporučeno absolvování specializačního kurzu zaměřeného na vývojovou kineziologii (např. Vojtova metoda, Baby Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární stabilizace, atd.) a praxe v dětské rehabilitaci 2 roky.

Požadavky na vedoucího instruktora/garanta Aktivity s využitím koní (AVK)

 • Vzdělání:
  • pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměřenínebo jiné vzdělání, doplněné absolvováním doplňujícího pedagogického minima nebo
  • sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách, případně jiné vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo
  • absolvent zooterapeutických oborů na vysoké škole nebo
  • psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.
 • Kurz „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou Brno nebo kurz „Aktivity s využitím koní“ pod ČHS.

Požadavky na vedoucího terapeuta/garanta Psychoterapie pomocí koní (PPK)

 • Odborný garant  - lékař se specializací v oboru psychiatrie nebo klinický psycholog.
 • Vedoucí zdravotnický pracovník hiporehabilitace - všeobecná sestra bez odborného dohledu nebo psychiatrická sestra bez odborného dohledu nebo zdravotně-sociální pracovník s kurzem „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou Brno nebo kurz „Psychoterapie pomocí koní“ pod ČHS.

Požadavky na vedoucího instruktora/garanta paradrezury

 • Cvičitel/trenér jezdectví s platnou licencí ČJF.
 • Doporučen kurz Cvičitel jezdectví pro handicapované.

Požadavky na vedoucího instruktora/garanta paravoltiže

 • Cvičitel/trenér jezdectví s platnou licencí ČJF.
 • Lonžér koně – lonžérské zkoušky ČJF/ČHS.
 • Doporučeno absolvování pracovních seminářů paravoltiže pod ČHS.