Požadavky na vzdělání terapeutů a instruktorů v hiporehabilitaci

Změny názvosloví v hiporehabilitaci 

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

 • Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)
 • Aktivity s využitím koní (AVK) jsou nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)
 • Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Požadavky na terapeuta HTFE -  Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii 

 • Vzdělání: fyzioterapeut nebo ergoterapeut
 • Specializační kurz „Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků v metodice hiporehabilitace“ nebo „Hiporehabilitace“ pod Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, odborný kurz „Hipoterapie“ pod ČHS nebo odborný kurz „Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii“ pod ČHS .
 • Praktikování Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - pro děti mladší 3 let – je nutné absolvování specializačního kurzu zaměřeného na vývojovou kineziologii (např. Vojtova metoda, Baby Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární stabilizace, atd.) a praxe v dětské rehabilitaci 2 roky, specializační kurz „Hipoterapie v rané péči“.

Požadavky na instruktora HPSP - Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

 • Vzdělání:
  • min. středoškolské vzdělání s maturitou,
  • pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměření nebo jiné vzdělání, doplněné absolvováním doplňujícího pedagogického minima nebo
  • asistent pedagoga nebo sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách, případně jiné vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo
  • absolvent zooterapeutických oborů na vysoké škole nebo
  • psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.
  • Minimální věk 18 let.
 • Absolvovaný kurz „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou Brno nebo kurz „Aktivity s využitím koní“ pod ČHS nebo kurz „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ pod ČHS.

Požadavky na terapeuta HTP - Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

 • Psycholog, psychiatr nebo jiný lékař, adiktolog, etoped, zdravotní sestra a další odbornosti s min. středoškolským vzděláním s maturitou s min. 2 letým akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem či ukončené 2 roky z víceletého psychoter. výcviku. 
 • Absolvovaný specializační kurz „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou Brno nebo kurz „Psychoterapie pomocí koní“ pod ČHS nebo kurz „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ pod ČHS.
 • Minimální věk 21 let.

Požadavky na vedoucího instruktora/garanta paradrezury

 • Cvičitel/trenér jezdectví s platnou licencí ČJF.
 • Doporučen kurz Cvičitel jezdectví pro handicapované.

Požadavky na vedoucího instruktora/garanta paravoltiže

 • Cvičitel/trenér jezdectví s platnou licencí ČJF.
 • Lonžér koně – lonžérské zkoušky ČJF/ČHS.
 • Doporučeno absolvování pracovních seminářů paravoltiže pod ČHS.