Projekt MŠMT pro období 2020-2023

Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

Hiporehabilitace Jupiter, z.s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV).

Do projektu Využití koní v neformálním vzdělávání dětí a studentů jsme se zapojili nabídkou projektových dnů. Proběhlo u nás již 19 projektových dnů na témata: Základy rytmiky, aneb chody koní, Finanční gramotnost, aneb kolik stojí kůň?, Kůň v dějinách umění, Co se děje v lidském těle? - působení koně na lidské tělo, Stavíme ohradu – obvody a obsahy, Anatomie koně a další.

Lektoři neziskové organizace Jupiter se v rámci projektu pilně vzdělávají, absolvovali jsme například kurzy senzorické integrace, snoezelenu, rogersovské psychoterapie či kurz pro logopedické asistenty.
V rámci tandemového vzdělávání jsme si ukázali rozdílné přístupy v  individuální hiporehabilitaci, jeden z pohledu logopeda, druhý z pohledu ergoterapeuta.

Projektový den Co se děje v lidském těle, aneb působení koně na lidské tělo:

Během projektového dne proběhla přednáška na téma anatomie lidského těla. Po skončení přednášky se děti měly vzájemně obkreslit na arch papíru tak, aby každému vznikla silueta jeho vlastní postavy. Každé dítě si vylosovalo některý orgán a mělo ho pantomimou předvést. Ostatní měli za úkol uhodnout, o jaký orgán se jedná. Každý, kdo uhodl, si mohl předváděný orgán zakreslit do své siluety. Pokud si děti nevěděly rady, jakýpak orgán si vylosovaly a jakou má v těle funkci, měly možnost poradit se s externí odbornicí z oboru fyziologie živočichů. Poté se skupina přesunula k ohradě s koňmi. Při pozorování stáda proběhla diskuse na téma působení koní na člověka. Došlo k zajímavým postřehům ze strany dětí i externí odbornice, která s koňmi doposud neměla žádnou zkušenost.
Lektorka z domovského spolku Jupiter poté dětem názorně ukázala, které svaly lidského těla jsou zapojeny při jízdě na koni a jak je při jízdě důležité držení těla. Výstupem projektu bylo několik papírových siluet člověka se zakreslenými orgány. Obrázky se dětem velmi povedly.

s pozdravem

Ida Kubrichtová
předsedkyně
www.hipojupiter.cz